Het aantal zelfstandigen en het aantal starters is ook in 2017 gestegen, zo meldt het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) donderdag. Op 31 december 2017 waren 5.008 student-zelfstandigen actief in het nieuw statuut van student-zelfstandigen.

Het aantal zelfstandigen in bijberoep klom van 245.035 in 2016 naar 259.173 in 2017. Daarbij kende het aantal vrouwelijke bijberoepers (105.542) een nog grotere opmars (+8,02%) dan het aantal mannelijke bijberoepers (153.631 of +4,28%).

Ook het aantal starters steeg opnieuw. Er waren vorig jaar 114.601 starters in België, tegenover 109.195 in 2016. Bijna een kwart (24,62%) van de starters heeft een niet-Belgische nationaliteit: 28.217 in 2017. Hier vormen de Roemeense (8.843 of +5,88%), de Bulgaarse (2.356 of +4,43%) en de Nederlandse nationaliteit (2.251 of +2,13%) de top drie.

Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, genieten van een nieuw statuut student-zelfstandige. Op 31 december 2017 stond de teller op 5.008 student-zelfstandigen, bijna de helft bij de vrije beroepen.

Het aantal gepensioneerde zelfstandigen (541.634) en het aantal gepensioneerden dat nog verder werkt als zelfstandige, bleef stijgen: van 99.075 in 2016 naar 105.649 in 2017.

Het aantal gefailleerde vennootschappen bleef in 2017 nagenoeg stabiel: 6.622 tegen 6.601 in 2016. Het RSVZ tekende een lichte toename op van de gemiddelde netto beroepsinkomsten.