Wil je als zelfstandige genieten van kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen… dan is je aansluiting bij een erkend sociaal verzekeringsfonds een must. Hoe doe je dat? En wanneer moet het precies gebeuren?

Timing is alles

Je hebt tijd om je aan te sluiten. Je kan je al 6 maanden voor de start van je zaak registreren. Ten laatste vóór de start van je activiteit moet je wel aangesloten zijn. Je mag met andere woorden niet starten vooraleer je aansluiting administratief geregeld is. Anders wachten er boetes die flink kunnen oplopen. En dat is geen leuk begin!

Start je met een vennootschap? De aansluiting van de vennootschap zelf moet gebeuren binnen de drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte. Als mandataris moet je aansluiten ten laatste vóór de start van je activiteit. Dat betekent: vóór de neerlegging van de oprichtingsakte.

Gestart!

Via je sociaal verzekeringsfonds betaal je elk kwartaal je sociale bijdragen. In ruil daarvoor heb je recht op kinderbijslag, een pensioen, gezondheidszorg,… Goed nieuws: als je op tijd aangesloten bent, krijg je uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen. Je krijgt voortaan per kwartaal een afrekening voor je sociale bijdragen.

Betaal tijdig, want de boetes bij laattijdige betalingen kunnen oplopen tot 3% per kwartaal achterstand en een eenmalige verhoging van 7% per jaar als de bijdrage op 31/12 nog niet betaald is. Een tijdige betaling betekent dat het bedrag uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staat.

Te jong? Te oud?

Sommigen staan te popelen om zo vroeg mogelijk een zaak te starten. Fantastisch! Maar om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zal je moeten wachten tot het kwartaal waarin je 18 kaarsjes uitblaast.

Wil je er wat later aan beginnen? Ook dat kan perfect! Ben je 65 jaar, of heb je een loopbaan van 45 jaar, dan mag je vanaf 2015 onbeperkt bijverdienen. Je moet wel een aantal zaken in het oog houden om je pensioenrechten te vrijwaren.

Mandataris of werkende vennoot

Als mandataris van een vennootschap (bestuurder, zaakvoerder, of eventuele vereffenaar) word je beschouwd als zelfstandige op de dag van je benoeming. Je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds gebeurt dus ten laatste op die dag. Dat is vaak dezelfde dag waarop de zaak wordt opgericht, maar je kan bijvoorbeeld in je oprichtingsakte bepalen dat de vennootschap pas later actief wordt.

Werkende vennoten moeten zich aansluiten vanaf het moment waarop ze werkende vennoot worden. Dat moet dus niet per se op de dag van de oprichting zijn.

Onbezoldigde mandataris

Vervul je een functie in een vennootschap, maar word je er niet voor betaald? Onder bepaalde voorwaarden ben je hiervoor niet verzekeringsplichtig als zelfstandige. Je moet dan drie zaken aantonen:

  • je mag naast het onbezoldigd mandaat geen enkele andere activiteit uitoefenen in de vennootschap (geen boekhoudkundige, commerciële, administratieve of andere taken). Doe je dat wel, dan ben je werkende vennoot of heb je een uitvoerende functie op zelfstandige basis.
  • je mandaat moet als onbezoldigd beschreven zijn in de statuten van je vennootschap, of de raad van bestuur of algemene vergadering heeft uitdrukkelijk beslist tot de kosteloosheid.
  • je geniet in de praktijk geen enkel voordeel (ook geen voordelen in natura) vanwege je functie als mandataris (ook geen belastingvoordeel).

Stille vennoot

Wie enkel aandelen heeft in de vennootschap is een stille vennoot en moet zich niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

 


Ik heb een vennootschap

Ook vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Je dient je vennootschap ten laatste 3 maanden na de datum van neerlegging van de oprichtingsakte aan te sluiten.

Lees er hier meer over.