Denk je eraan om zelfstandige in bijberoep te worden? Dan moet je weten onder welke voorwaarden dat kan.

Meer dan één job

Je wilt starten als zelfstandige in bijberoep. Dan is het belangrijk om te weten waarmee je je bijberoep kan combineren. Of anders gezegd: wat telt er als hoofdactiviteit?

Zelfstandige ben je in bijberoep als je naast je zelfstandige activiteit…

  • minstens halftijds als werknemer in loondienst werkt,
  • minstens 6/10e van een volledig uurrooster werkt als vastbenoemde in het onderwijs,
  • minstens 5/10e van een volledig uurrooster werkt als contractueel in het onderwijs,
  • minstens halftijds werkt als ambtenaar,
  • niet werkt, maar toch recht op een rust- of invaliditeitspensioen opbouwt. Je hebt bv. loopbaanonderbreking of tijdskrediet of je krijgt een opzegvergoeding,
  • een socialezekerheidsuitkering krijgt, bv. een werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, uitkering wegens arbeidsongeval, brugpensioen. De basis voor deze uitkering moet een minstens halftijdse tewerkstelling als loontrekkende zijn.