De BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) is populair als familievennootschap en als vennootschap voor vrije beroepen. Familiaal omdat de mogelijkheden om aandelen over te dragen beperkt zijn, voor vrije beroepen omdat zij de enige vennootschapsvorm is die geldig kan worden opgericht door 1 persoon.

De BVBA in een notendop

 • Minimaal aantal vennoten: 2,
 • Minimumkapitaal: € 18.550,
 • Kapitaal dat volstort moet worden:
  • minimaal € 6.200 en minstens één vijfde per aandeel (indien je met minstens 2 vennoten opstart),
  • minimaal € 12.400 en minstens één vijfde per aandeel (indien je als enige vennoot opstart),
 • Akte: authentieke akte (notaris),
 • Overdracht van aandelen: wettelijke en statutaire beperkingen,
 • Beheer: één of meerdere zaakvoerders benoemd in de statuten of door de algemene vergadering, benoeming voor bepaalde of onbepaalde termijn.

Voordelen

 • Mogelijkheid om het aantal vennoten te beperken tot (ten minste) 1
 • Beperkte aansprakelijkheid tot de inbreng van de vennoten
 • De aandelen zijn op naam en slecht beperkt overdraagbaar waardoor het familiaal karakter kan bewaard blijven
 • Weinig minimumkapitaal vereist

Nadelen

 • De oprichtingmodaliteiten zijn complex en duurder, de tussenkomst van een notaris is vereist
 • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen

Besloten en beschermd: een BVBA is een rechtspersoon waarin de mogelijkheden om aandelen over te dragen beperkt zijn. Je weet dus goed welk vlees je in de kuip hebt. Meestal gaat het om twee of meer vennoten. In tegenstelling tot een eenmanszaak ben je beperkt aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Je bent dus beter beschermd tegen eventuele schuldeisers.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de BVBA met andere ondernemingsvormen :