In tegenstelling tot de gewone commanditaire vennootschap (Comm.V. of GCV) vergt een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA.) een pittig startkapitaal. En de aandelen kunnen deze keer wél overgedragen worden aan derden. Zeker en vast een voordeel, dat laatste, net als het stabiele bestuur dat deze ondernemingsvorm kenmerkt.

De commanditaire vennootschap op aandelen in een notendop

  • Minimaal aantal vennoten: 1 beherende vennoot en 1 stille vennoot,
  • Minimumkapitaal: 61.500 euro,
  • Kapitaal dat volstort moet worden: 61.500 euro, elk aandeel moet voor minstens één vierde volstort zijn,
  • Financieel plan: verplicht,
  • Akte: authentieke akte (notaris),
  • Overdracht van aandelen: vrij overdraagbaar,
  • Beheer: de beherende vennoot staat in voor het bestuur van de vennootschap.

In een commanditaire vennootschap op aandelen zijn er, net als in een gewone commanditaire vennootschap, beherende en stille vennoten. De aandelen kunnen worden overgedragen aan derden. De oprichting van een Comm.VA. moet gebeuren door middel van een notariële akte. De stille vennoten, die voor kapitaal zorgen maar zich niet bezighouden met het dagdagelijkse beheer van de vennootschap, hebben beperkte aansprakelijkheid.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de CVA met andere ondernemingsvormen :