Een (gewone) commanditaire vennootschap (Comm.V., soms ook afgekort als GCV) geeft je de vrijheid om startkapitaal te verzamelen en toch controle te houden over het beheer van je zaak. De Comm.V. bestaat uit werkende (beherende) vennoten en stille vennoten (geldschieters). In tegenstelling tot de werkende vennoten zijn de stille vennoten slechts beperkt aansprakelijk. Ze mogen zich echter niet inlaten met het bestuur van de vennootschap.

Voordelen

  • Er is geen minimumkapitaal vereist
  • De oprichting kan via een onderhandse akte (geen notaris nodig)
  • Het familiale karakter blijft bewaard
  • Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking (o.a. geen jaarrekening publiceren)
  • De stille vennoten zijn enkel aansprakelijk voor hun inbreng, hun privégoederen kunnen niet aangetast worden

Nadelen

  • Alle werkende vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap
  • De stille vennoten mogen zich niet openlijk inlaten met het beheer van de vennootschap. Doen ze dat wel, dan worden ze onbeperkt aansprakelijk

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de Comm.V. met andere ondernemingsvormen :