Een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) is ideaal als je met verschillende vennoten wil werken. De vorm laat toe om een veranderlijk aantal vennoten te hebben met een variabele inbreng. De mogelijkheid bestaat om nieuwe leden op te nemen en vennoten uit te sluiten tegen terugbetaling van hun aandelen. Er is geen startkapitaal nodig, een notariële akte evenmin. Nadeel is wel dat jij en de andere vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn.

Voordelen

  • Er is geen minimumkapitaal vereist
  • De oprichting kan via een onderhandse akte (geen notaris nodig)
  • De vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden
  • Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking (o.a. geen jaarrekening publiceren)

Nadelen

  • Alle vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de CVOA : het privévermogen van de vennoten is dus niet beschermd tegen eventuele schuldeisers.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de CVOA met andere ondernemingsvormen :

Kies je sowieso voor een vennootschap? Zodra je precies weet welke sóórt vennootschap, dan kan je aan de slag met de oprichting ervan.