De eenmanszaak is ongetwijfeld de meest natuurlijke en eenvoudige ondernemingsvorm. Je beslist alles zelf, hebt geen last van een logge boekhouding en er zijn geen grote financiële opstartkosten. Je bent wel onbeperkt aansprakelijk, dat is niet onbelangrijk! Je persoonlijk vermogen dient dus om eventuele schulden van je zaak te betalen en kan in het ergste geval in beslag genomen worden.

Voordelen

 • Alle winst is voor de eigenaar
 • De ondernemer geniet een sterk gezag en is aan niemand rekenschap verschuldigd
 • Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen
 • Er is geen minimumkapitaal vereist

Nadelen

 • Onbeperkte aansprakelijkheid. Concreet: alles wat je bezit, dus ook je privévermogen, dient om eventuele schulden van je zaak te betalen.
 • Geringe continuïteit: ziekte of dood van de ondernemer kan het stopzetten van de eenmanszaak tot gevolg hebben. Ook de erfopvolging kan problemen veroorzaken
 • Het faillissement van de onderneming heeft ook het faillissement van de ondernemer zelf tot gevolg
 • Alle inkomsten van de onderneming worden belast in de personenbelasting

We kunnen dus stellen dat de eenmanszaak de meest geschikte ondernemingsvorm is voor een bedrijf:

 • Met een matige kapitaalsbehoefte
 • Dat niet te veel risico wil
 • Dat slechts uitzonderlijk beroep moet doen op financiering door derden
 • Dat door één enkele persoon kan worden geleid

Daarnaast is ook het fiscale plaatje belangrijk. Weet dat alle winst die je maakt met een eenmanszaak, belast zal worden in de personenbelasting. Ben je zelfstandige in bijberoep, weet dan ook dat het inkomen van je zelfstandige activiteit mee wordt opgeteld bij het inkomen als loontrekkende. Zorg ervoor dat je voldoende geïnformeerd bent omtrent de fiscale gevolgen van deze samentelling. Het kan namelijk zijn dat door de combinatie je inkomen in een hogere belastingschijf valt.

In een eenmanszaak beslis je alles zelf, heb je geen last van een logge boekhouding en zijn er geen grote financiële opstartkosten.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de eenmanszaak met andere ondernemingsvormen :