Hoewel de NV meestal gebruikt wordt voor grotere, kapitaalkrachtige ondernemingen, kan deze vorm ook aangenomen worden door kleine en middelgrote (familiale) bedrijven. Bij de NV ligt de nadruk op het anoniem verzamelen van kapitaal.Het minimumkapitaal van de NV bedraagt 61.500 euro. Dat bedrag moet onmiddellijk volstort zijn van bij de oprichting. Verder heeft de NV steeds minstens 2 vennoten nodig en een Raad van Bestuur met minimum 3 bestuurders. Enkel wanneer er slechts 2 aandeelhouders zijn, kan het bestuur worden waargenomen door 2 bestuurders. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke- als rechtspersonen zijn.

Voordelen

  • Alle vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk
  • De aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar
  • Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven

Nadelen

  • De oprichtingsmodaliteiten zijn complexer en relatief duur
  • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
  • Hoog startkapitaal

De NV is geknipt voor grotere ondernemingen en KMO’s. De besluitvorming wordt onvermijdelijk zwaarder, net als de boekhoudkundige verplichtingen. Het startkapitaal is fors. De aansprakelijkheid van de vennoten blijft beperkt tot hun inbreng.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de NV met andere ondernemingsvormen :

Kies je sowieso voor een vennootschap? Zodra je precies weet welke sóórt vennootschap, dan kan je aan de slag met de oprichting ervan.