Een vennootschap onder firma (VOF) is een eenvoudige ondernemingsvorm met minimale opstartformaliteiten. Een minimumkapitaal bijvoorbeeld is niet nodig. Alle vennoten zijn wel aansprakelijk voor elkaars bestuur. Kortom, de VOF is perfect voor een eigen zaak als er niet al te veel risico’s in het spel zijn. Het is een zuivere personenvennootschap, wat concreet betekent dat de vennootschap in principe ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot en dat vennoten hun aandelen niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoten. Dat laatste zorgt voor stabiliteit binnen je onderneming.

Voordelen

  • Er is geen minimumkapitaal vereist
  • De oprichting kan via een onderhandse akte (geen notaris nodig)
  • Het familiale karakter blijft bewaard
  • Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking (o.a. geen jaarrekening publiceren)

Nadelen

  • Alle vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de VOF
  • Het faillissement van de VOF brengt het faillissement van de vennoten met zich mee

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de VOF met andere ondernemingsvormen :

Kies je sowieso voor een vennootschap? Zodra je precies weet welke sóórt vennootschap, dan kan je aan de slag met de oprichting ervan.