Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Daarnaast is je vennootschap ook jaarlijks een vennootschapsbijdrage verschuldigd. Die bijdrage dient om de pensioenen of de kinderbijslag van alle zelfstandigen te financieren.

Je moet je vennootschap ten laatste 3 maanden nadat je de oprichtingsakte heb neergelegd, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Vennootschapsbijdrage

Als startende vennootschap betaal je jaarlijks 347,50 euro aan vennootschapsbijdrage. Dit bedrag kan eventueel nog stijgen naar maximaal 868,00 euro als uit je jaarrekening blijkt dat je balanstotaal reeds 2 boekjaren op rij boven de 667.529,12 euro ligt. Zo niet blijf je 347,50 euro betalen.

Vrijstelling voor startende vennootschappen

Je kan een vrijstelling van betaling krijgen voor je eerste drie jaar als:

  • je een personenvennootschap hebt opgericht in de vorm van bijvoorbeeld een BVBA, VOF, Comm.V. of CVOA,
  • als je geen burgerlijke vennootschap onder handelsvorm hebt (artsen, verplegers, kinesitherapeuten en andere vrije beroepen),
  • als de zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten de voorbije 10 jaar niet langer dan 3 jaar zelfstandig zijn geweest,
  • de vennootschap als handelsonderneming ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Vrijstelling voor niet-actieve jaren

Als je vennootschap gedurende een bepaald jaar geen enkele activiteit heeft gehad, moet je de vennootschapsbijdrage voor dat kalenderjaar niet betalen. Er komt een controleur van de Dienst Vennootschapsbelastingen aan te pas om dat te bevestigen. Vraag hiervoor inlichtingen bij je sociaal verzekeringsfonds of je accountant.