Een eenmanszaak? Een BVBA? Een VOF? Of gaat je voorkeur uit naar iets anders? Een van de belangrijkste keuzes bij de start van uw activiteiten is de rechtsvorm van uw onderneming. Je beslissing heeft niet alleen administratieve en praktische gevolgen, maar heeft ook sociale, financiële en fiscale effecten. Praat erover met één van onze experts, nog vóór je start.

Waarom raadpleeg je best een expert?

Eén van onze startersexperten analyseert eerst je concrete situatie. Hij begeleidt je bij de eerste keuze: start u een eenmanszaak of welke vennootschapsvorm past het best bij jou? Vervolgens helpt hij bij de oprichting van jouw zaak of vennootschap. Hij bezit ook de nodige expertise voor de opvolging op vennootschapsrechtelijk, fiscaal en sociaal vlak. Zo kan jij je concentreren op je kernactiviteit.

De eerste vraag die zich stelt is meestal: “kies ik voor een eenmanszaak of voor een vennootschap?“. Beide hebben immers voor- en nadelen.

Hou deze dingen in het achterhoofd

  1. Jezelf: in welke mate wil je persoonlijk verantwoordelijk zijn? Als het mis gaat, bepaalt je ondernemingsvorm of je al dan niet zelf opdraait voor de gemaakte schulden.
  2. Het dagelijks bestuur van je zaak: wil je alle beslissingen zoveel mogelijk zelf nemen? Of wil je met medebestuurders werken?
  3. Je aandeelhouders: wil je zoveel mogelijk aandeelhouders (en kapitaal) aantrekken? Of wil je liever alleen de controle behouden over je kapitaal?
  4. Je klanten: hoe betrouwbaar en solide wil je overkomen bij je klanten? Hoeveel startkapitaal ben je bereid in je zaak te steken?
  5. De overheid: hoe wil je belast worden? In welke mate wil je je engagement vastleggen in een akte?