De Startlening+ toegelicht

De Startlening+ van Participatiefonds Vlaanderen is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen) die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn. Voor natuurlijke personen [...]