De Startlening+ van Participatiefonds Vlaanderen is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen) die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn.

Voor natuurlijke personen is het een voorwaarde dat je actief bent in hoofdberoep. Indien je een vennootschap opricht, moet je in principe meerderheidsaandeelhouder zijn en daarnaast ook het dagelijks bestuur waarnemen. Ook als student-ondernemer kan je in aanmerking komen voor een Startlening+.

Het maximumbedrag dat je kan lenen bedraagt € 100.000, voor een periode van minimaal 3 en maximaal 10 jaar. De interestvoet is vast en bedraagt 3%.

De Startlening+ is bestemd voor de financiering van je materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van jouw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van je activiteit. Participatiefonds Vlaanderen financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van bestaande schulden.

Tijdens het eerste jaar betaal je enkel de interesten terug. Mits gemotiveerde aanvraag kan je dit zelfs verlengen tot 2 jaar, of ervan afzien, en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen.

Door het achtergestelde karakter van de Startlening+ kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen van uw onderneming. Participatiefonds Vlaanderen stelt zich ook soepel op wat de vraag naar waarborgen betreft.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem alvast een kijkje op de website van Participatiefonds Vlaanderen voor de nodige documentatie. Uiteraard helpen we jou ook graag verder met het verdere traject! Neem contact op via het contactformulier of chat (rechtsonder op onze website).