Wie als zelfstandige aan de slag gaat of zijn zaak onlangs opstartte, en dit jaar een beperkt inkomen verwacht, kan een korting krijgen op de sociale bijdragen.

Alle ondernemers moeten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aan dat fonds betaalt de zelfstandige elk kwartaal sociale bijdragen voor onder meer de opbouw van een pensioen, een tegemoetkoming bij ziekte of een gezinsbijslag.

Starters betalen een minimumbijdrage. Die bijdrage bedraagt nu 694 euro per kwartaal (zonder de beheerskosten voor het sociaal verzekeringsfonds); een bedrag dat overeenstemt met 20,5% op een netto belastbaar jaarinkomen van 13.550,50 euro.

Veel starters hebben echter moeite om die bijdrage om de drie maanden te betalen. Daarom besliste de federale regering vorige zomer om de minimumbijdrage te verlagen. De verlaging van de sociale bijdragen geldt alleen voor de eerste vier kwartalen van de zelfstandige activiteit.

Die verlaging geldt voor alle starters die dit jaar minder verdienen dan 13.550,50 euro.

  • Is het geraamde inkomen dit jaar lager dan 6.997,55 euro, dan is de minimumbijdrage 359 euro per kwartaal.
  • Is het geschatte inkomen dit jaar tussen 6.997,55 en 9.033,67 euro, dan bedraagt de bijdrage 463 euro per kwartaal.
  • Ligt het geraamde jaarinkomen dit jaar tussen 9.033,67 euro en 13.550,50 euro, dan komt de kwartaalbijdrage op 20,5% van dat inkomen. Is dat bijvoorbeeld 10.000 euro, dan is de zelfstandige elk kwartaal 513 euro aan sociale bijdragen verschuldigd.

Starter

De “starterskorting” gaat in op 1 april 2018. In principe kan de korting maar toegekend worden aan iedereen die vanaf dan als zelfstandige in hoofberoep start.

De korting wordt niet automatisch toegekend. U moet de aanvraag zelf indienen via uw sociaal verzekeringsfonds als u meent dat uw inkomen dit jaar onder de drempel van 6.997,55 of 9.033,67 euro zal blijven. Raamt u uw inkomen dit jaar tussen de 9.033,67 en 13.550,50 euro, dan kunt u de korting niet aanvragen. U betaalt dan dit jaar elk kwartaal sowieso 694 euro. Het eventueel te veel betaalde krijgt u dan over twee jaar via uw sociaal verzekeringsfonds wel automatisch terug.

Maar opgelet! Deze minimumbijdragen blijven slechts voorlopige bijdragen. Als later blijkt dat uw netto-inkomen tijdens uw startersjaar hoger lag, dan zult u wel moeten bijbetalen.

Vraagt u de korting niet aan en blijkt uw inkomen toch onder één van de voornoemde drempels te liggen, dan betalen de sociale verzekeringsfondsen de te veel betaalde bijdragen over twee jaar automatisch terug.