Startersvragen2018-08-30T23:51:04+00:00

Je hebt een idee voor een eigen zaak en wil zelfstandige worden. Start je meteen in hoofdberoep, of geef je toch eerst de voorkeur voor bijberoep? Richt je een vennootschap op om je persoonlijk in te dekken of ga je voor een minder strikte start als éénmanszaak? Wat zijn jouw rechten en plichten als zelfstandige?

Als starter zit je met een hele lading vragen. De meest voorkomende vragen met bijpassende antwoorden hebben we netjes gebundeld per topic. Zo vind je makkelijk de weg naar jouw hulplijn. Uiteraard kan je ons steeds persoonlijk contacteren voor specifieke vragen.

FAQ

Kies ik voor een eenmanszaak?2018-08-30T10:16:49+00:00

De eenmanszaak is ongetwijfeld de meest natuurlijke en eenvoudige ondernemingsvorm. Je beslist alles zelf, hebt geen last van een logge boekhouding en er zijn geen grote financiële opstartkosten. Je bent wel onbeperkt aansprakelijk, dat is niet onbelangrijk! Je persoonlijk vermogen dient dus om eventuele schulden van je zaak te betalen en kan in het ergste geval in beslag genomen worden.

Voordelen

 • Alle winst is voor de eigenaar
 • De ondernemer geniet een sterk gezag en is aan niemand rekenschap verschuldigd
 • Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen
 • Er is geen minimumkapitaal vereist

Nadelen

 • Onbeperkte aansprakelijkheid. Concreet: alles wat je bezit, dus ook je privévermogen, dient om eventuele schulden van je zaak te betalen.
 • Geringe continuïteit: ziekte of dood van de ondernemer kan het stopzetten van de eenmanszaak tot gevolg hebben. Ook de erfopvolging kan problemen veroorzaken
 • Het faillissement van de onderneming heeft ook het faillissement van de ondernemer zelf tot gevolg
 • Alle inkomsten van de onderneming worden belast in de personenbelasting

We kunnen dus stellen dat de eenmanszaak de meest geschikte ondernemingsvorm is voor een bedrijf:

 • Met een matige kapitaalsbehoefte
 • Dat niet te veel risico wil
 • Dat slechts uitzonderlijk beroep moet doen op financiering door derden
 • Dat door één enkele persoon kan worden geleid

Daarnaast is ook het fiscale plaatje belangrijk. Weet dat alle winst die je maakt met een eenmanszaak, belast zal worden in de personenbelasting. Ben je zelfstandige in bijberoep, weet dan ook dat het inkomen van je zelfstandige activiteit mee wordt opgeteld bij het inkomen als loontrekkende. Zorg ervoor dat je voldoende geïnformeerd bent omtrent de fiscale gevolgen van deze samentelling. Het kan namelijk zijn dat door de combinatie je inkomen in een hogere belastingschijf valt.

In een eenmanszaak beslis je alles zelf, heb je geen last van een logge boekhouding en zijn er geen grote financiële opstartkosten.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de eenmanszaak met andere ondernemingsvormen :

Kies ik voor een BVBA?2018-08-30T12:19:06+00:00

De BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) is populair als familievennootschap en als vennootschap voor vrije beroepen. Familiaal omdat de mogelijkheden om aandelen over te dragen beperkt zijn, voor vrije beroepen omdat zij de enige vennootschapsvorm is die geldig kan worden opgericht door 1 persoon.

De BVBA in een notendop

 • Minimaal aantal vennoten: 2,
 • Minimumkapitaal: € 18.550,
 • Kapitaal dat volstort moet worden:
  • minimaal € 6.200 en minstens één vijfde per aandeel (indien je met minstens 2 vennoten opstart),
  • minimaal € 12.400 en minstens één vijfde per aandeel (indien je als enige vennoot opstart),
 • Akte: authentieke akte (notaris),
 • Overdracht van aandelen: wettelijke en statutaire beperkingen,
 • Beheer: één of meerdere zaakvoerders benoemd in de statuten of door de algemene vergadering, benoeming voor bepaalde of onbepaalde termijn.

Voordelen

 • Mogelijkheid om het aantal vennoten te beperken tot (ten minste) 1
 • Beperkte aansprakelijkheid tot de inbreng van de vennoten
 • De aandelen zijn op naam en slecht beperkt overdraagbaar waardoor het familiaal karakter kan bewaard blijven
 • Weinig minimumkapitaal vereist

Nadelen

 • De oprichtingmodaliteiten zijn complex en duurder, de tussenkomst van een notaris is vereist
 • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen

Besloten en beschermd: een BVBA is een rechtspersoon waarin de mogelijkheden om aandelen over te dragen beperkt zijn. Je weet dus goed welk vlees je in de kuip hebt. Meestal gaat het om twee of meer vennoten. In tegenstelling tot een eenmanszaak ben je beperkt aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Je bent dus beter beschermd tegen eventuele schuldeisers.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de BVBA met andere ondernemingsvormen :

Kies ik voor een (gewone) commanditaire vennootschap?2018-08-30T12:23:05+00:00

Een (gewone) commanditaire vennootschap (Comm.V., soms ook afgekort als GCV) geeft je de vrijheid om startkapitaal te verzamelen en toch controle te houden over het beheer van je zaak. De Comm.V. bestaat uit werkende (beherende) vennoten en stille vennoten (geldschieters). In tegenstelling tot de werkende vennoten zijn de stille vennoten slechts beperkt aansprakelijk. Ze mogen zich echter niet inlaten met het bestuur van de vennootschap.

Voordelen

 • Er is geen minimumkapitaal vereist
 • De oprichting kan via een onderhandse akte (geen notaris nodig)
 • Het familiale karakter blijft bewaard
 • Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking (o.a. geen jaarrekening publiceren)
 • De stille vennoten zijn enkel aansprakelijk voor hun inbreng, hun privégoederen kunnen niet aangetast worden

Nadelen

 • Alle werkende vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap
 • De stille vennoten mogen zich niet openlijk inlaten met het beheer van de vennootschap. Doen ze dat wel, dan worden ze onbeperkt aansprakelijk

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de Comm.V. met andere ondernemingsvormen :

Kies ik voor een CVBA?2018-08-30T12:25:14+00:00

Een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) is ideaal als je graag met verschillende vennoten werkt en toch je aansprakelijkheid wil beperken. In een CVBA zijn de vennoten enkel aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng. Ze kunnen dus gemakkelijk in- en uittreden.

De CVBA in een notendop

 • Minimaal aantal vennoten: 3,
 • Minimumkapitaal: 18.550 euro,
 • Kapitaal dat volstort moet worden: minimum 6.200 euro volstort, elk aandeel moet voor minstens één vierde volstort zijn,
 • Akte: authentieke akte (notaris),
 • Overdracht van aandelen: vrij overdraagbaar,
 • Beheer: één bestuurder vereist die al dan niet vennoot is.

De CVBA als ondernemingsvorm is vooral geschikt als vennoten vlot moeten kunnen in- en uitstappen. Nieuwe vennoten kunnen toetreden door in te schrijven op nieuwe aandelen. En ze kunnen de zaak verlaten zonder dat de statuten moeten worden aangepast. De vennoten zijn enkel aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng. Voor de oprichting van een CVBA is wel een notariële akte nodig.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de CVBA met andere ondernemingsvormen :

Kies ik voor een commanditaire vennootschap op aandelen?2018-08-30T11:12:53+00:00

In tegenstelling tot de gewone commanditaire vennootschap (Comm.V. of GCV) vergt een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA.) een pittig startkapitaal. En de aandelen kunnen deze keer wél overgedragen worden aan derden. Zeker en vast een voordeel, dat laatste, net als het stabiele bestuur dat deze ondernemingsvorm kenmerkt.

De commanditaire vennootschap op aandelen in een notendop

 • Minimaal aantal vennoten: 1 beherende vennoot en 1 stille vennoot,
 • Minimumkapitaal: 61.500 euro,
 • Kapitaal dat volstort moet worden: 61.500 euro, elk aandeel moet voor minstens één vierde volstort zijn,
 • Financieel plan: verplicht,
 • Akte: authentieke akte (notaris),
 • Overdracht van aandelen: vrij overdraagbaar,
 • Beheer: de beherende vennoot staat in voor het bestuur van de vennootschap.

In een commanditaire vennootschap op aandelen zijn er, net als in een gewone commanditaire vennootschap, beherende en stille vennoten. De aandelen kunnen worden overgedragen aan derden. De oprichting van een Comm.VA. moet gebeuren door middel van een notariële akte. De stille vennoten, die voor kapitaal zorgen maar zich niet bezighouden met het dagdagelijkse beheer van de vennootschap, hebben beperkte aansprakelijkheid.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de CVA met andere ondernemingsvormen :

Kies ik voor een CVOA?2018-08-30T10:39:25+00:00

Een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) is ideaal als je met verschillende vennoten wil werken. De vorm laat toe om een veranderlijk aantal vennoten te hebben met een variabele inbreng. De mogelijkheid bestaat om nieuwe leden op te nemen en vennoten uit te sluiten tegen terugbetaling van hun aandelen. Er is geen startkapitaal nodig, een notariële akte evenmin. Nadeel is wel dat jij en de andere vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn.

Voordelen

 • Er is geen minimumkapitaal vereist
 • De oprichting kan via een onderhandse akte (geen notaris nodig)
 • De vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden
 • Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking (o.a. geen jaarrekening publiceren)

Nadelen

 • Alle vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de CVOA : het privévermogen van de vennoten is dus niet beschermd tegen eventuele schuldeisers.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de CVOA met andere ondernemingsvormen :

Kies je sowieso voor een vennootschap? Zodra je precies weet welke sóórt vennootschap, dan kan je aan de slag met de oprichting ervan.

 

Kies ik voor een NV?2018-08-30T10:30:12+00:00

Hoewel de NV meestal gebruikt wordt voor grotere, kapitaalkrachtige ondernemingen, kan deze vorm ook aangenomen worden door kleine en middelgrote (familiale) bedrijven. Bij de NV ligt de nadruk op het anoniem verzamelen van kapitaal.Het minimumkapitaal van de NV bedraagt 61.500 euro. Dat bedrag moet onmiddellijk volstort zijn van bij de oprichting. Verder heeft de NV steeds minstens 2 vennoten nodig en een Raad van Bestuur met minimum 3 bestuurders. Enkel wanneer er slechts 2 aandeelhouders zijn, kan het bestuur worden waargenomen door 2 bestuurders. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke- als rechtspersonen zijn.

Voordelen

 • Alle vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk
 • De aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar
 • Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven

Nadelen

 • De oprichtingsmodaliteiten zijn complexer en relatief duur
 • Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • Hoog startkapitaal

De NV is geknipt voor grotere ondernemingen en KMO’s. De besluitvorming wordt onvermijdelijk zwaarder, net als de boekhoudkundige verplichtingen. Het startkapitaal is fors. De aansprakelijkheid van de vennoten blijft beperkt tot hun inbreng.

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de NV met andere ondernemingsvormen :

Kies je sowieso voor een vennootschap? Zodra je precies weet welke sóórt vennootschap, dan kan je aan de slag met de oprichting ervan.

Welke ondernemingsvorm past bij mij?2018-08-30T12:53:44+00:00

Een eenmanszaak? Een BVBA? Een VOF? Of gaat je voorkeur uit naar iets anders? Een van de belangrijkste keuzes bij de start van uw activiteiten is de rechtsvorm van uw onderneming. Je beslissing heeft niet alleen administratieve en praktische gevolgen, maar heeft ook sociale, financiële en fiscale effecten. Praat erover met één van onze experts, nog vóór je start.

Waarom raadpleeg je best een expert?

Eén van onze startersexperten analyseert eerst je concrete situatie. Hij begeleidt je bij de eerste keuze: start u een eenmanszaak of welke vennootschapsvorm past het best bij jou? Vervolgens helpt hij bij de oprichting van jouw zaak of vennootschap. Hij bezit ook de nodige expertise voor de opvolging op vennootschapsrechtelijk, fiscaal en sociaal vlak. Zo kan jij je concentreren op je kernactiviteit.

De eerste vraag die zich stelt is meestal: “kies ik voor een eenmanszaak of voor een vennootschap?“. Beide hebben immers voor- en nadelen.

Hou deze dingen in het achterhoofd

 1. Jezelf: in welke mate wil je persoonlijk verantwoordelijk zijn? Als het mis gaat, bepaalt je ondernemingsvorm of je al dan niet zelf opdraait voor de gemaakte schulden.
 2. Het dagelijks bestuur van je zaak: wil je alle beslissingen zoveel mogelijk zelf nemen? Of wil je met medebestuurders werken?
 3. Je aandeelhouders: wil je zoveel mogelijk aandeelhouders (en kapitaal) aantrekken? Of wil je liever alleen de controle behouden over je kapitaal?
 4. Je klanten: hoe betrouwbaar en solide wil je overkomen bij je klanten? Hoeveel startkapitaal ben je bereid in je zaak te steken?
 5. De overheid: hoe wil je belast worden? In welke mate wil je je engagement vastleggen in een akte?
Kies ik voor een VOF?2018-08-30T22:17:57+00:00

Een vennootschap onder firma (VOF) is een eenvoudige ondernemingsvorm met minimale opstartformaliteiten. Een minimumkapitaal bijvoorbeeld is niet nodig. Alle vennoten zijn wel aansprakelijk voor elkaars bestuur. Kortom, de VOF is perfect voor een eigen zaak als er niet al te veel risico’s in het spel zijn. Het is een zuivere personenvennootschap, wat concreet betekent dat de vennootschap in principe ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot en dat vennoten hun aandelen niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoten. Dat laatste zorgt voor stabiliteit binnen je onderneming.

Voordelen

 • Er is geen minimumkapitaal vereist
 • De oprichting kan via een onderhandse akte (geen notaris nodig)
 • Het familiale karakter blijft bewaard
 • Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking (o.a. geen jaarrekening publiceren)

Nadelen

 • Alle vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de VOF
 • Het faillissement van de VOF brengt het faillissement van de vennoten met zich mee

 


Vergelijk!

Kies niet blindelings voor een bepaalde vorm voor je zelfstandige activiteit. Vraag steeds professioneel advies, praat erover met je boekhouder of accountant. Vergelijk hier de VOF met andere ondernemingsvormen :

Kies je sowieso voor een vennootschap? Zodra je precies weet welke sóórt vennootschap, dan kan je aan de slag met de oprichting ervan.

Een zaak starten, hoe begin ik eraan?2018-08-30T23:40:34+00:00

Een zaak starten, hoe begin ik eraan?

Zelfstandige of werknemer, wat is het verschil?2018-08-30T23:40:23+00:00

Zelfstandige of werknemer, wat is het verschil?

Welke voorwaarden zijn er om te starten?2018-08-30T23:40:08+00:00

Welke voorwaarden zijn er om te starten?

Wat is beroepskennis en waarom heb ik dat nodig?2018-08-30T23:39:53+00:00

Wat is beroepskennis en waarom heb ik dat nodig?

Wat is basiskennis bedrijfsbeheer en heb ik dat nodig?2018-08-30T23:39:39+00:00

Wat is basiskennis bedrijfsbeheer en heb ik dat nodig?

Welke vergunningen heb ik nodig voor mijn zaak?2018-08-30T23:39:26+00:00

Welke vergunningen heb ik nodig voor mijn zaak?

Hoofd- of bijberoep: wat kies ik?2018-08-30T16:43:54+00:00

Je wil zelfstandige worden. Dat kan in hoofdberoep of in bijberoep. Gooi je jezelf volledig, of wil je een (loontrekkende) stok achter de deur houden? Die beslissing heeft een stevige impact – ook financieel – dus je gaat beter niet over één nacht ijs.

Als zelfstandige in bijberoep hou je de veiligheid van je andere inkomen. Daarnaast blijf je ook genieten van de voordelen uit het sociale stelsel van je hoofdactiviteit. Kies je voor hoofdberoep, dan heb je de vrijheid om je eigen gang te gaan, maar je hebt ook plichten. Zo moet je – zelfs al verdien je in het begin nog niet wat je voor ogen had – minstens 715,64 euro sociale zekerheid betalen per kwartaal.

Als je denkt aan bijberoep, dan moet je natuurlijk weten waarmee je je bijberoep mag combineren. De algemene regel is dat je nog minstens een halftijdse andere job moet hebben. Lees hier hoe je kan starten als zelfstandige in bijberoep.

Wil je starten in bijberoep, dan moet je minstens een halftijdse andere job hebben.

Of je nu voor hoofdberoep of bijberoep kiest, je moet als zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Er zit wel een groot verschil op de sociale bijdragen die je betaalt. Ben je zelfstandige in bijberoep, dan kan je zelfs een vrijstelling aanvragen als je verwachte inkomen laag genoeg is.

Omschakelen tussen beide statuten kan ook. Je kan perfect starten als zelfstandige in bijberoep en – als het goed loopt – schakel je over naar hoofdberoep. Je geeft dan je loontrekkende beroep op om je volledig te gooien voor je zelfstandige activiteit.

Starten in bijberoep is een veilige optie. Loopt het goed, dan kan je er later nog je hoofdberoep van maken.

Hoe start ik als zelfstandige in bijberoep?2018-08-30T16:46:12+00:00

Denk je eraan om zelfstandige in bijberoep te worden? Dan moet je weten onder welke voorwaarden dat kan.

Meer dan één job

Je wilt starten als zelfstandige in bijberoep. Dan is het belangrijk om te weten waarmee je je bijberoep kan combineren. Of anders gezegd: wat telt er als hoofdactiviteit?

Zelfstandige ben je in bijberoep als je naast je zelfstandige activiteit…

 • minstens halftijds als werknemer in loondienst werkt,
 • minstens 6/10e van een volledig uurrooster werkt als vastbenoemde in het onderwijs,
 • minstens 5/10e van een volledig uurrooster werkt als contractueel in het onderwijs,
 • minstens halftijds werkt als ambtenaar,
 • niet werkt, maar toch recht op een rust- of invaliditeitspensioen opbouwt. Je hebt bv. loopbaanonderbreking of tijdskrediet of je krijgt een opzegvergoeding,
 • een socialezekerheidsuitkering krijgt, bv. een werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, uitkering wegens arbeidsongeval, brugpensioen. De basis voor deze uitkering moet een minstens halftijdse tewerkstelling als loontrekkende zijn.
Hoe sluit ik mij aan bij een sociaal verzekeringsfonds?2018-08-25T10:29:53+00:00

Wil je als zelfstandige genieten van kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen… dan is je aansluiting bij een erkend sociaal verzekeringsfonds een must. Hoe doe je dat? En wanneer moet het precies gebeuren?

Timing is alles

Je hebt tijd om je aan te sluiten. Je kan je al 6 maanden voor de start van je zaak registreren. Ten laatste vóór de start van je activiteit moet je wel aangesloten zijn. Je mag met andere woorden niet starten vooraleer je aansluiting administratief geregeld is. Anders wachten er boetes die flink kunnen oplopen. En dat is geen leuk begin!

Start je met een vennootschap? De aansluiting van de vennootschap zelf moet gebeuren binnen de drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte. Als mandataris moet je aansluiten ten laatste vóór de start van je activiteit. Dat betekent: vóór de neerlegging van de oprichtingsakte.

Gestart!

Via je sociaal verzekeringsfonds betaal je elk kwartaal je sociale bijdragen. In ruil daarvoor heb je recht op kinderbijslag, een pensioen, gezondheidszorg,… Goed nieuws: als je op tijd aangesloten bent, krijg je uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen. Je krijgt voortaan per kwartaal een afrekening voor je sociale bijdragen.

Betaal tijdig, want de boetes bij laattijdige betalingen kunnen oplopen tot 3% per kwartaal achterstand en een eenmalige verhoging van 7% per jaar als de bijdrage op 31/12 nog niet betaald is. Een tijdige betaling betekent dat het bedrag uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staat.

Te jong? Te oud?

Sommigen staan te popelen om zo vroeg mogelijk een zaak te starten. Fantastisch! Maar om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zal je moeten wachten tot het kwartaal waarin je 18 kaarsjes uitblaast.

Wil je er wat later aan beginnen? Ook dat kan perfect! Ben je 65 jaar, of heb je een loopbaan van 45 jaar, dan mag je vanaf 2015 onbeperkt bijverdienen. Je moet wel een aantal zaken in het oog houden om je pensioenrechten te vrijwaren.

Mandataris of werkende vennoot

Als mandataris van een vennootschap (bestuurder, zaakvoerder, of eventuele vereffenaar) word je beschouwd als zelfstandige op de dag van je benoeming. Je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds gebeurt dus ten laatste op die dag. Dat is vaak dezelfde dag waarop de zaak wordt opgericht, maar je kan bijvoorbeeld in je oprichtingsakte bepalen dat de vennootschap pas later actief wordt.

Werkende vennoten moeten zich aansluiten vanaf het moment waarop ze werkende vennoot worden. Dat moet dus niet per se op de dag van de oprichting zijn.

Onbezoldigde mandataris

Vervul je een functie in een vennootschap, maar word je er niet voor betaald? Onder bepaalde voorwaarden ben je hiervoor niet verzekeringsplichtig als zelfstandige. Je moet dan drie zaken aantonen:

 • je mag naast het onbezoldigd mandaat geen enkele andere activiteit uitoefenen in de vennootschap (geen boekhoudkundige, commerciële, administratieve of andere taken). Doe je dat wel, dan ben je werkende vennoot of heb je een uitvoerende functie op zelfstandige basis.
 • je mandaat moet als onbezoldigd beschreven zijn in de statuten van je vennootschap, of de raad van bestuur of algemene vergadering heeft uitdrukkelijk beslist tot de kosteloosheid.
 • je geniet in de praktijk geen enkel voordeel (ook geen voordelen in natura) vanwege je functie als mandataris (ook geen belastingvoordeel).

Stille vennoot

Wie enkel aandelen heeft in de vennootschap is een stille vennoot en moet zich niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

 


Ik heb een vennootschap

Ook vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Je dient je vennootschap ten laatste 3 maanden na de datum van neerlegging van de oprichtingsakte aan te sluiten.

Lees er hier meer over.

 

Waarom betaal ik sociale bijdragen?2018-08-25T10:12:06+00:00

Als je werknemer bent, stort je werkgever een deel van je brutoloon naar de sociale zekerheid. Maar als zelfstandige ben je je eigen werkgever. En sta je zelf in voor je sociale bijdragen. Je hele carrière lang.

Net zoals een bediende of arbeider heb je recht op pensioen, kinderbijslag en een ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het is wel zo dat die uitkeringen in de praktijk nog steeds lager zijn dan wanneer je een carrière zou uitbouwen als loontrekkende. Daarom raden we je sterk aan om bijvoorbeeld voor een aanvullend pensioen te sparen.

Let op! Als zelfstandige heb je geen recht op een werkloosheidsvergoeding als je stopt met je zaak. Als je niet te lang zelfstandige bent geweest (min. 6 maanden en max. 15 jaar), heb je nog wel recht op een werkloosheidsvergoeding als je daarvoor voldoende gewerkt hebt als loontrekkende. Voor meer informatie daarover kan je terecht bij de RVA.

Hoger inkomen = hogere sociale bijdragen

Sociale bijdragen betaal je per kwartaal. Als starter kan je kiezen voor een forfaitaire minimumbijdrage. In 2018 betaal je dan 715,64 euro per kwartaal. In bijberoep is dat 79,17 euro.
Het lijkt misschien een goed idee om in je opstartperiode het minimum te betalen: je hebt wel andere kosten en zorgen aan je hoofd. Maar als de zaken goed gaan en je inkomsten stijgen, volgt er na drie jaar een flinke herberekening van je sociale bijdragen. Want ook voor zelfstandigen geldt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je sociale bijdragen.
Daarom kan je er ook voor kiezen om wat hogere sociale bijdragen te betalen, op basis van je verwachte inkomsten. Je betaalt meer vanaf het begin, maar je zit niet met een kater na drie jaar. Spreek erover met je startersconsulent. Elke situatie is immers anders.

Let op! Zelfstandige in hoofdberoep, in bijberoep, meewerkende echtgenoot/echtgenote, helper in een eenmanszaak… iedereen moet sociale bijdragen betalen.

Als je beslist om jezelf een loonsverhoging toe te kennen, hou er dan rekening mee dat je sociale bijdragen later ook de hoogte zullen ingaan.

Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?2018-08-30T16:54:28+00:00

De eerste drie jaar na je start als zelfstandige betaal je eerst voorlopige sociale bijdragen. Vanaf jaar 4 worden je bijdragen berekend op basis van wat je de voorgaande jaren hebt verdiend. Die wordt na twee à drie jaar herberekend, zodra je definitieve inkomen gekend is. Wat in de praktijk meestal betekent dat je moet bijbetalen. Maar geen paniek: neem je een aantal voorzorgen, dan valt het best mee.

Twee opties voor starters

MOGELIJKHEID 1

Je betaalt de wettelijk bepaalde minimumbedragen die gebaseerd zijn op een minimuminkomen. In hoofdberoep gaat het om een netto-inkomen van 13.550,50 euro per jaar, en 1.499,14 euro in bijberoep. Komen er de volgende jaren méér inkomsten binnen, dan zal je achteraf extra sociale bijdragen moeten betalen. De minimumbijdrage voor een hoofdberoep is 715,64 euro per kwartaal. In bijberoep betaal je een stuk minder: 79,17 euro per kwartaal.

Je betaalt in deze situatie werkelijk het minimum. Als starter heb je nu eenmaal geen geld teveel. Het nadeel is natuurlijk dat je in de toekomst waarschijnlijk een flink stuk zal moeten opleggen. Wil je dat vermijden? Over naar mogelijkheid 2…

MOGELIJKHEID 2

Ga praten met je accountant en sociaal verzekeringsfonds. Als je een idee hebt van wat je de volgende jaren zal verdienen, dan kan je er ook voor kiezen om al van bij je start hogere sociale bijdragen te betalen op een geraamd inkomen.

Extra bijbetalen vanaf het begin voorkomt onaangename verrassingen over twee à drie jaar. Je kan bovendien je hogere sociale bijdragen fiscaal aftrekken, onmiddellijk in het jaar waarin je de bijdragen hebt gestort. Je beroepsinkomen vermindert, waardoor ook je definitieve sociale bijdragen lager zullen liggen. Je bespaart dus op je belastingen én op je sociale bijdragen.

Een minpunt is natuurlijk dat je meer moet opzijzetten in je beginjaren. Calculeer dat van in het begin in. Als je businessplan je niet toelaat om die bedragen opzij te zetten, is dat waarschijnlijk een teken dat er wat schort aan de rendabiliteit van je zaak. Het is geen toeval dat zoveel bedrijfjes overkop gaan na twee à drie jaar, wanneer ze de extra factuur voor de sociale bijdragen ontvangen en ook met de voorafbetalingen van de belastingen moeten starten.

Verlaagde minimumbijdrage voor bepaalde starters in hoofdberoep

Als startende zelfstandige betaal je tijdens de eerste vier kwartalen een verlaagde minimumbijdrage als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent gestart als zelfstandige in hoofdberoep, eventueel na een periode als zelfstandige in bijberoep of student-zelfstandige.
 • Je bent in de loop van de afgelopen vijf jaar (=twintig kwartalen) voor de start geen enkel kwartaal zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (artikel 37) of meewerkende partner (maxi-statuut) geweest.

Tijdens de eerste vier kwartalen wordt je bijdrage berekend op de verlaagde drempel van 6.977,55 euro. De minimumbijdrage verlaagt dan van 715,64 euro naar 369,57 euro per kwartaal. Opgelet: het gaat hier over een minimumbijdrage. Als je meer verdient dan 6.977,55 euro, betaal je een jaarbijdrage van 20,50%. Vanaf het vijfde kwartaal van activiteit betaal je opnieuw de gewone minimumbijdrage van 715,64 euro per kwartaal.

Je krijgt deze korting automatisch op het moment van de eindafrekening. Op dat moment kent je sociaal verzekeringsfonds het verdiende inkomen en worden je definitieve bijdragen berekend. Wat je teveel hebt betaald, krijg je terug.

Wil je nu al genieten van de korting? Dan kan je je voorlopige kwartaalbijdrage laten verminderen tot één van de volgende bedragen:

 • 369,57 euro als het geschatte netto beroepsinkomen maximum 6.997,55 euro bedraagt of
 • 477,10 euro als het geschatte netto beroepsinkomen maximum 9.997,55 euro bedraagt.

Hiervoor dien je een aanvraag tot vermindering van de voorlopige bijdragen in. Voeg ook stukken toe die aantonen dat je geschatte inkomen de gekozen drempel niet overschrijdt.

Welke rechten bouw ik op via mijn sociale bijdragen?2018-08-30T16:48:08+00:00

Als je zelfstandige bent, dan betaal je sociale bijdragen. Wat krijg je ervoor terug? Een bondig overzicht:

Van kraamgeld tot pensioen

 • Moederschapsuitkering: zwanger? Fijn! Je ziekenfonds komt je tegemoet met een uitkering voor 8 weken moederschapsverlof (9 in geval van een meerling). Vergeet ook niet dat je recht hebt op huishoudhulp (via dienstencheques die je aanvraagt bij je sociaal verzekeringsfonds).
 • Recht op kinderbijslag: via je Kinderbijslagfonds heb je recht op kraamgeld (premie bij geboorte) en kinderbijslag. Ook bij adoptie krijg je een tegemoetkoming en kinderbijslag.
 • Gezondheidszorg: geneeskundige zorgen krijg je terugbetaald, net zoals dat het geval is voor een loontrekkende. Pas op! Zorg wel dat je je sociale bijdragen betaald hebt tot tenminste 2 jaar geleden…
 • Mantelzorg: wil je de zorgen op je nemen van een ernstig zieke of mindervalide dierbare? Het sociaal verzekeringsfonds ondersteunt je.
 • Arbeidsongeschiktheid: je ziekenfonds kan ook een dagvergoeding uitkeren als je door ziekte of een ongeval niet kan werken. Je kan dan ook vrijgesteld worden van de betaling van sociale bijdragen. Pas op: de eerste 14 dagen tellen als wachttijd. Pas vanaf de 15de dag krijg je een dagvergoeding.
 • Overbruggingsrecht: bij faillissement ontvang je via je sociaal verzekeringsfonds maximaal tot 12 maanden een overbruggingsvergoeding en een vrijstelling van maximaal vier kwartalen voor het betalen van sociale bijdragen. Dat geldt ook bij een gedwongen stopzetting van je bedrijf door een brand, natuurramp, vernieling door een derde, een allergie of door economische redenen.
 • Pensioen: bij het bereiken van je pensioenleeftijd krijg je automatisch een pensioen uitgekeerd. Je hoeft daar dus zelf niets voor te doen.

Hier vind je meer details over je sociaal statuut 

Moet een vennootschap ook sociale bijdragen betalen?2018-08-25T10:37:08+00:00

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Daarnaast is je vennootschap ook jaarlijks een vennootschapsbijdrage verschuldigd. Die bijdrage dient om de pensioenen of de kinderbijslag van alle zelfstandigen te financieren.

Je moet je vennootschap ten laatste 3 maanden nadat je de oprichtingsakte heb neergelegd, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Vennootschapsbijdrage

Als startende vennootschap betaal je jaarlijks 347,50 euro aan vennootschapsbijdrage. Dit bedrag kan eventueel nog stijgen naar maximaal 868,00 euro als uit je jaarrekening blijkt dat je balanstotaal reeds 2 boekjaren op rij boven de 667.529,12 euro ligt. Zo niet blijf je 347,50 euro betalen.

Vrijstelling voor startende vennootschappen

Je kan een vrijstelling van betaling krijgen voor je eerste drie jaar als:

 • je een personenvennootschap hebt opgericht in de vorm van bijvoorbeeld een BVBA, VOF, Comm.V. of CVOA,
 • als je geen burgerlijke vennootschap onder handelsvorm hebt (artsen, verplegers, kinesitherapeuten en andere vrije beroepen),
 • als de zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten de voorbije 10 jaar niet langer dan 3 jaar zelfstandig zijn geweest,
 • de vennootschap als handelsonderneming ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Vrijstelling voor niet-actieve jaren

Als je vennootschap gedurende een bepaald jaar geen enkele activiteit heeft gehad, moet je de vennootschapsbijdrage voor dat kalenderjaar niet betalen. Er komt een controleur van de Dienst Vennootschapsbelastingen aan te pas om dat te bevestigen. Vraag hiervoor inlichtingen bij je sociaal verzekeringsfonds of je accountant.

Kies ik voor een eenmanszaak of een vennootschap?2018-08-30T16:42:31+00:00

Bij je start moet je stevige knopen doorhakken. Je ondernemingsvorm kiezen staat zeker in de hitlijst van belangrijke beslissingen. Om je te helpen: alle pro’s en contra’s op een rij.

Eenmanszaak versus vennootschap

Hecht je veel belang aan flexibiliteit? En wil je zo weinig mogelijk formaliteiten bij je opstart? Dan is een eenmanszaak jouw beste optie. Je bent dan wel onbeperkt aansprakelijk. In een vennootschap blijft je persoonlijke aansprakelijkheid meestal beperkt. We zetten de voor- en nadelen van allebei op een rij.

Eenmanszaak op de rooster

De voordelen van een eenmanszaak:

 • Je hebt geen businesspartner nodig. Je kan dus zelf snel beslissen.
 • Er is geen verplicht minimumkapitaal.
 • Je kan vrij eenvoudig en goedkoop starten.
 • Je boekhouding is relatief eenvoudig.

De nadelen van een eenmanszaak:

 • Je bent zelf voor alles aansprakelijk.
 • Alle inkomsten van je onderneming worden belast in jouw personenbelasting.
 • Wil je later je zaak overlaten, dan is dat niet zo eenvoudig als bij een vennootschap.
 • Je draagt zelf alle financiële risico’s.

Vennootschap, iets voor jou?

Er zijn verschillende vennootschapsvormen, elk met hun eigen voor- en nadelen. We vertrekken van een algemeen beeld voor alle vennootschappen.

De voordelen van een vennootschap:

 • Je bent zelf maar beperkt aansprakelijk.
 • Je fiscaal statuut is voordeliger.
 • Je kan rekenen op je businesspartner voor financiële middelen en voor advies.
 • Je financiële risico’s zijn beperkter.

De nadelen van een vennootschap:

 • Er is meestal een minimumkapitaal nodig bij de start.
 • De opstartprocedure is complexer en duurder. Je moet voor de oprichting van bepaalde vennootschapsvormen ook naar de notaris.
 • Je hebt meer boekhoudkundige verplichtingen en papierwerk.
 • Voor heel wat beslissingen zijn er vaste procedures. Je werkt dus minder flexibel.

Spreekt dit vennootschapsplaatje je aan? Lees meer.

Hoe richt ik mijn vennootschap op?2018-08-25T12:56:11+00:00

De oprichting van een vennootschap brengt sowieso een reeks formele verplichtingen met zich mee. Lees hier wat er allemaal moet gebeuren. Kies je voor een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of voor eentje met beperkte aansprakelijkheid? Een wereld van verschil, al zijn er ook enkele gelijkenissen.

Richt je een vennootschap op, dan wordt je ondernemingsnummer en je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geregeld door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, waar je je oprichtingsakte hebt neergelegd. Let op! Achteraf moet je altijd nog door je accountant of het ondernemingsloket de gegevens van je vennootschap in de KBO laten vervolledigen.

Voor een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Het gaat over:

 • een vennootschap onder firma,
 • een gewone commanditaire vennootschap,
 • een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

De oprichting van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid is eenvoudig: je hebt geen akte nodig bij de notaris. Je zet zelf alles op papier, en dat heet dan een onderhandse akte. Een verkorte versie ervan leg je neer bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Een aantal zaken moet je hierin zeker opnemen:

 • de rechtsvorm en de naam van de vennootschap,
 • de zetel, het doel en de duur van de vennootschap,
 • de identiteit van de oprichters en vennoten,
 • het kapitaal en de aandelen,
 • het bestuur en de algemene vergadering.

Roep hierbij de hulp in van je boekhouder of accountant. Hij weet perfect wat er verplicht in de statuten dient opgenomen te worden. Ook heeft hij zelf de ervaring om te weten welke specifieke clausules van toepassing zijn voor de gekozen ondernemingsvorm. Hij kan je ook bijstaan met de verplichte publicatie van de oprichting in het Belgisch Staatsblad.

De griffier zal dan de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op die manier krijgt je vennootschap een ondernemingsnummer toegekend. De oprichtingsakte moet binnen 4 maanden geregistreerd worden in een Registratiekantoor van de FOD Financiën.

Ondernemingsnummer & btw-nummer

Je boekhouder of accountant zal na de oprichting het nodige doen om je ondernemingsnummer van je vennootschap te valideren en het te laten activeren als btw-nummer (als je een btw-nummer nodig hebt). Let op! Heb je meerdere vestigingen dan moeten die allemaal ingeschreven worden.

Vennootschapsbijdrage & sociaal verzekeringsfonds

Je vennootschap moet je binnen de drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je moet bovendien de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Vzw’s, feitelijke verenigingen en de burgerlijke vennootschappen die geen handelsvorm hebben aangenomen, zijn vrijgesteld.


Voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid beperken je verantwoordelijkheid naar derden (bv. schuldeisers). Er moet dan ook heel wat op papier worden vastgelegd voor je in zo’n structuur kan instappen. Laat je daarom voorafgaand goed en degelijk adviseren. Een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid beschermt je niet tegen alles en in alle omstandigheden. Veel hangt af van je persoonlijke situatie!

Eerste stop: je boekhouder of accountant

Je boekhouder of accountant kan je de nodige toelichting geven omtrent de fiscale aspecten, maar ook omtrent de gevolgen van het kiezen voor een bepaalde vennootschapsvorm. Hij zal ook het nodige kunnen doen voor het opstellen van het financieel plan, alsook de nodige informatie verzamelen die de notaris zal nodig hebben voor het voorbereiden van de oprichtingsakte en de statuten.

Bij de oprichting moet je aan de notaris een financieel plan voorleggen. In je financieel plan verantwoord je het maatschappelijk kapitaal van je vennootschap en licht je, samen met de andere oprichters van je vennootschap, de financiële haalbaarheid van je plannen toe. Dit financieel plan laat je best opmaken door een accountant, die samen met jou de haalbaarheid zal nagaan.

Tweede stop: de bank

Kies je voor een vorm met beperkte aansprakelijkheid, heb je vaak een verplicht te storten minimumkapitaal. Open daarom een “geblokkeerde rekening” bij je financiële instelling, op naam van de nog op te richten vennootschap. Je bankier kan je hierbij zeker verder helpen. Op het toegewezen rekeningnummer dien je voorafgaand aan de oprichting bij de notaris het nodige kapitaal te storten. Van zodra het vereiste kapitaal op de rekening werd gestort, zal je bankier een attest opmaken dat je aan de notaris moet bezorgen. In veel gevallen zal je bankier het attest van volstorting rechtstreeks aan je notaris bezorgen, maar vraag het voor de zekerheid toch even na.

De notaris

Richt je een vennootschap op waarin de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is, dan is een authentieke akte nodig. Die akte wordt door je notaris opgesteld. Daarvoor betaal je 900 à 1.200 euro notariskosten (exclusief btw). Deze kosten bevatten reeds de registratierechten en het recht op geschriften.

De notaris zal nagaan of het oprichtingskapitaal werd volstort en of er een financieel plan aanwezig is. Hij zal ook de oprichtingsakte met jou helemaal doornemen, om je te wijzen op de belangrijke clausules in de statuten. Van zodra de akte werd ondertekent door de oprichtende vennoten, zal de notaris een attest opmaken waarmee je de “geblokkeerde rekening” bij je bank kan laten deblokkeren. Het kapitaal is dan vrijgemaakt en je kan je eerste facturen betalen vanuit je zakelijke rekening.

Een uittreksel uit je oprichtingsakte moet nadien nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Je notaris zal het uittreksel van de oprichtingsakte neerleggen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De Griffie zorgt ervoor dat de akte in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De griffier zal dan de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Op die manier krijgt je vennootschap een ondernemingsnummer toegekend. De oprichtingsakte van de vennootschap moet binnen de 15 dagen door je notaris worden geregistreerd in een Registratiekantoor van de FOD Financiën. Je hebt daarvoor je akte nodig, en een eensluidend verklaarde kopie.

Nadien zal je accountant of boekhouder het nodige doen om je btw-nummer (indien nodig) te activeren en je inschrijving in de KBO te vervolledigen.

Hoe schrijf ik mijn zaak in in de Kruispuntbank van Ondernemingen?2018-08-30T23:37:56+00:00

Hoe schrijf ik mijn zaak in in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Wat is een ondernemingsnummer en hoe vraag ik het aan?2018-08-30T23:37:42+00:00

Wat is een ondernemingsnummer en hoe vraag ik het aan?

Hoe vraag ik mijn btw-nummer aan?2018-08-30T23:37:07+00:00

Hoe vraag ik mijn btw-nummer aan?

Wanneer ben ik vrijgesteld van btw?2018-08-30T23:36:53+00:00

Wanneer ben ik vrijgesteld van btw?

Wat is een businessplan en heb ik dat nodig?2018-08-30T23:36:13+00:00

Wat is een businessplan en heb ik dat nodig?

Wat is een financieel plan en heb ik dat nodig?2018-08-30T23:35:55+00:00

Wat is een financieel plan en heb ik dat nodig?

Heb ik een aparte bankrekening nodig?2018-08-30T23:35:07+00:00

Heb ik een aparte bankrekening nodig?

Waar vind ik financiële steun?2018-08-30T23:34:54+00:00

Waar vind ik financiële steun?

Welke subsidies kan een startende zelfstandige krijgen?2018-08-30T23:34:40+00:00

Welke subsidies kan een startende zelfstandige krijgen?

Welke verzekeringen moet ik afsluiten?2018-08-30T23:30:24+00:00

Heb je al even stilgestaan bij de mogelijke risico’s die een eigen zaak met zich meebrengt? Wij zetten alvast de belangrijkste verzekeringen op een rij, die je als starter toch zou moeten overwegen…

Het aanbod aan verzekeringen is enorm. Aan de hand van de volgende vier domeinen kan je samen met een verzekeringsagent een aanpak op maat van je zaak bepalen:

 • Mensen: met welke risico’s krijgen je medewerkers te maken? Zorg dat ze optimaal verzekerd zijn. Denk ook aan jezelf en aan je gezin. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je onderneming als jou iets overkomt?
 • Bedrijfswerking: welke risico’s kunnen van de ene dag op de andere het einde van je zaak betekenen? En wanneer ben jij aansprakelijk voor eventuele schade?
 • Voertuigen: welk risico’s zijn er verbonden aan je bedrijfswagen, of die van je medewerkers?
 • Patrimonium: welke risico’s zijn er verbonden aan je bedrijfsgebouwen (bv. brand), je materieel, je voorraad en machines,…?

 


Je mensen

 

Bescherm jezelf en je familie

Risico Verzekering
Bij ongeval of ziekte

Je krijgt een ongeval op het werk of privé. Of je wordt ziek. Kom je rond met het magere wettelijk vervangingsinkomen? En wat als je blijvende letsels overhoudt? Denk zeker aan de vaste kosten die blijven doorlopen: leningen, huur van gebouwen of machines, kosten voor onderhoud en herstellingen, boekhoudkosten, telefoonabonnement of verzekeringspremies.

Verzekering gewaarborgd inkomen

 

 

 

Bij pensionering

Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige is laag. Denk dus op tijd aan later, zelfs al kan je maar een klein bedrag sparen.

 

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor starters met vennootschap

 

Bij overlijden

Wat zijn de financiële gevolgen voor je nabestaanden als je vroegtijdig overlijdt? Kan je familie een bepaalde periode financieel overbruggen? Kan ze privéleningen en/of bedrijfskredieten verder afbetalen?

 

Aanvullende overlijdenswaarborg in je VAPZ of IPT

Schuldsaldoverzekering voor de bedrijfskredieten van je vennootschap

 

Je werkt met personeel

Risico Verzekering
Je bent wettelijk verplicht om je medewerkers bij een arbeidsongeval te beschermen tegen inkomensverlies, ongeschiktheid en overlijden.

 

Wettelijk verplichte verzekering arbeidsongevallen

 

Je krijgt soms onbezoldigde hulp

Risico Verzekering
Vind je het belangrijk dat (inwonende) gezinsleden verzekerd zijn bij een ongeval wanneer ze je in je bedrijf meehelpen? Krijg je wel eens gratis hulp in je zaak van (niet-inwonende) familie of vrienden? Verzekering die de financiële gevolgen vergoedt van de ongevallen waarvan je gezinsleden of onbezoldigde helpers het slachtoffer worden 


Je bedrijfswerking

 

Jij of je personeel berokkent schade aan derden

Risico Verzekering
Je berokkent schade aan goederen of mensen terwijl je je professionele activiteiten uitoefent. Verzeker je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met je bedrijfsactiviteiten.

 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

 

 

Door een brand of ontploffing in je zaak raken mensen ernstig gewond.

 

Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing voor uitbaters van bedrijfslokalen die voor het publiek of je klanten toegankelijk zijn

Je lijdt schade door derden

Risico Verzekering
Schade door derden of je wordt verdacht van een misdrijf? Verzekering die je  informeert over  je rechten en je bijstaat in de rechtbank


 


Je voertuigen

Je veroorzaakt schade aan derden

Risico Verzekering
Je veroorzaakt met je bedrijfsvoertuig stoffelijke schade (blikschade, schade aan gebouwen, enz.) en/of lichamelijke schade (doden of gewonden) aan anderen in het verkeer.

 

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

 

Je eigen schade

Risico Verzekering
Je bedrijfsvoertuig raakt beschadigd door je eigen schuld, of wordt gestolen Verzekering die de financiële gevolgen van schade aan of diefstal van je voertuig dekt 


Je patrimonium

Je bedrijfsgebouwen en goederen

Risico Verzekering
Denk maar aan computers, voorraden en materieel. Zijn die goed in kaart gebracht en verzekerd tegen brand? En ook tegen diefstal? Verzekering die uw gebouwen en bedrijfsgoederen financieel beschermt tegen de gevolgen van schade door brand, water, storm, natuurrampen, glasbreuk, vandalisme of diefstal

Je winst en vaste kosten

Risico Verzekering
Zijn je winst en de betaling van je vaste kosten veiliggesteld na zware brandschade?

 

 

Verzekering die na een zwaar schadegeval de daling van het bedrijfsresultaat van uw onderneming vergoedt

 

 

Raak je er nog niet helemaal aan uit? Geen tijd? Een verzekeringsmakelaar is wat je nodig hebt! Hij of zij kan met jou overlopen welke risico’s je eventueel zelf draagt, en welke je verzekert. Sommige verzekeringen zijn niet verplicht, maar zeker wel interessant.

Hoe ziet mijn sociaal statuut als zelfstandige eruit?2018-08-25T10:05:37+00:00

Als zelfstandige ben je je eigen baas. Je zorgt dus ook zelf voor je sociale zekerheid. Hoe? Je sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds, en via dat fonds betaal je ieder kwartaal sociale bijdragen. Wat krijg je daarvoor terug? Sociale rechten: je recht op kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen, …

Eerst enkele plichten…

Als (startende) zelfstandige ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Via je sociaal verzekeringsfonds betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Als starter betaal je voorlopige bijdragen. Pas later, als je je precieze inkomen kent, ken je de exacte som en zal je een afrekening krijgen.

En als zelfstandige in bijberoep? Dan blijf je genieten van de sociale voordelen uit het sociale stelsel waaraan je bent onderworpen door je hoofdactiviteit als loontrekkende. Toch moet je ook als zelfstandige in bijberoep sociale bijdragen betalen, gebaseerd op je zelfstandige inkomen.

…en dan je rechten

Tijd nu om je sociale rechten op te bouwen. Dit pakket vormt jouw sociaal statuut als zelfstandige:

 • je pensioen
 • gezondheidszorg
 • kinderbijslag en premies
 • moederschapsvergoeding, vrijstelling sociale bijdrage na bevalling en dienstencheques
 • overbruggingsrecht
 • mantelzorg

Tegenwoordig ben je als zelfstandige even goed verzekerd voor geneeskundige zorgen als een werknemer.

Pensioen

Als zelfstandige betaal je sociale bijdragen. In ruil daarvoor heb je recht op een pensioen. Het pensioen dat je later zal krijgen, bedraagt ongeveer 60% van een werknemerspensioen. Wil je het verschil opvangen, dan kan je opteren voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of andere vormen van extra pensioensparen (IPT, POZ, …).

Gezondheidszorg

Tegenwoordig ben je als zelfstandige even goed verzekerd voor geneeskundige zorgen als een werknemer. Dat geldt zowel voor grote risico’s (heelkundige ingrepen, een ziekenhuisopname, ernstige medische behandelingen,…) als voor kleine risico’s (consultaties bij een arts of specialist, geneesmiddelen, kinesitherapie,…).

In principe krijg je 75% van je kosten terugbetaald. Idem dito voor de personen die je ten laste hebt. Weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen, mensen met een laag inkomen en eenoudergezinnen hebben recht op een hogere terugbetaling. En de maximumfactuur? Die is er ook voor zelfstandigen. Het systeem beschermt je tegen torenhoge medische kosten.

Informeer bij je ziekenfonds naar het aanbod op maat van zelfstandigen.

Moederschapsvergoeding

Zelfstandige vrouwen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes hebben na een bevalling recht op een moederschapsvergoeding. Die wordt uitbetaald via je ziekenfonds. Je moet wel al minstens 6 maanden aangesloten zijn bij je ziekenfonds als zelfstandige of meewerkende echtgenote.

Dienstencheques voor kersverse moeders

Zelfstandig en net moeder geworden? Dan krijg je via je sociaal verzekeringsfonds gratis dienstencheques. Eén cheque is goed voor één uur huishoudelijke hulp (poetsen, maaltijden bereiden, wassen, strijken, boodschappen doen,…) via een erkende organisatie. Er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • je bent zelfstandige of meewerkende echtgenote op het moment van je bevalling
 • je hebt recht op een moederschapsuitkering bij je ziekenfonds
 • je kind verblijft in jouw gezin
 • je herneemt een beroepsactiviteit na je moederschapsrust. Dat kan als zelfstandige, als werknemer of als ambtenaar. In de twee laatste gevallen moet het gaan om een minstens halftijdse activiteit.

Vrijstelling sociale bijdrage na bevalling

Als zelfstandige moeder ben je geen sociale bijdrage verschuldigd voor het kwartaal volgend op het kwartaal van de bevalling, met behoud van rechten. Voorwaarde is wel dat je bij je ziekenfonds recht hebt op de moederschapsuitkering.

Kinderbijslag

Via je ziekenfonds en je Kinderbijslagfonds heb je recht op kraamgeld en kinderbijslag. Kinderen tot 18 jaar komen automatisch in aanmerking. Voor oudere kinderen kan je nog kinderbijslag ontvangen als ze nog aan het studeren zijn of zonder werk zitten.

Adoptie-uitkering

Betaal je sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep, of ben je meewerkende echtgenote met het maxistatuut? Dan heb je recht op een uitkering bij adoptie. Om die vergoeding te krijgen, moet je al minstens 6 maanden aangesloten zijn bij je ziekenfonds. Ook de aanvraag verloopt via het ziekenfonds.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Ben je volledig werkonbekwaam door medische redenen? Als zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) heb je in dat geval recht op een uitkering van het ziekenfonds. Die uitkering krijg je vanaf de 15de dag van je arbeidsongeschiktheid. Om recht te hebben op de uitkering bestaat er voor beginnende zelfstandigen een wachttijd van 6 maanden. Er is wel een vrijstelling mogelijk. Als je langer dan 12 maanden arbeidsongeschikt bent, krijg je een inhaalpremie.

Wil je beschermd zijn tegen het inkomensverlies dat je kan lijden door een langdurige ziekte? Bij een verzekeraar kan je daarvoor een polis gewaarborgd inkomen afsluiten, of een vergelijkbare verzekering. De kostprijs daarvan is afhankelijk van je gewenste vergoeding en het risico dat je wil verzekeren. De premie die je betaalt om een gewaarborgd inkomen te verzekeren, is gelukkig een fiscaal aftrekbare beroepskost!

Ook via de sociale formule van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (S-VAPZ) kan je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

Overbruggingsrecht

Bij een gedwongen stopzetting of faillissement kan je bij je sociaal verzekeringsfonds een uitkering aanvragen. De gedwongen stopzetting (tijdelijk of definitief) moet veroorzaakt zijn door een natuurramp, een brand, een allergie of een vernieling door een derde persoon. Je kan de uitkering ook aanvragen bij een stopzetting binnen 3 jaar na een collectieve schuldenregeling, of bij een stopzetting wegens economische moeilijkheden. Tegelijkertijd kan je aanvragen om nog gedurende een jaar in orde te blijven voor de ziekteverzekering, zonder dat je nog sociale bijdragen hoeft te betalen.

Om in aanmerking te komen, moet je in de drie kwartalen vóór de stopzetting zelfstandige in hoofdberoep zijn geweest, net als in het kwartaal van de stopzetting zelf. Vanaf 1 januari 2017 moet je ook de bijdragen van minstens 4 kwartalen betaald hebben. Hiervoor wordt gekeken naar een referteperiode van 16 kwartalen, die voorafgaat aan het kwartaal volgend op het kwartaal van het faillissementsvonnis of stopzetting/onderbreking.

Je krijgt die uitkering en de bijhorende rechten gedurende maximaal 12 maanden, eventueel verdeeld in verschillende schijven tijdens je loopbaan. Je krijgt de uitkering alleen als je geen recht hebt op een ander vervangingsinkomen (bv. werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, pensioen).

Mantelzorg

Je hebt eveneens recht op een uitkering als je je zelfstandige activiteit gedurende maximaal 12 maanden onderbreekt om voor een partner, een gezins- of een familielid te zorgen. In bepaalde gevallen kan je ook een vrijstelling van sociale bijdragen verkrijgen, met behoud van al je rechten in het sociaal statuut.

VAPZ : hoe begin ik eraan?2018-08-30T22:20:25+00:00

Als zelfstandige moet je zelf zorgen voor een hoger pensioen. Daarvoor bestaan verschillende oplossingen, waarvan de ene fiscaal interessanter is dan de andere. Waarom moet je zelf zorgen voor een hoger pensioen? Dat is eenvoudig : het gemiddelde wettelijk pensioen voor een zelfstandige bedraagt slechts 850 euro. Dat bedrag volstaat niet om je levensstandaard te behouden wanneer je stopt met werken. Wellicht is het zelfs niet genoeg om de basiskosten te dekken voor je levensonderhoud.

Gelukkig bestaan er interessante oplossingen die een mouw passen aan dit probleem. Als zelfstandige kan je immers zelf bouwen aan een aanvullend pensioen, en daardoor genieten van nog andere pluspunten. Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) leg je het sterkst mogelijke fundament. Bovendien geniet je een mooie belastingbesparing, want je trekt de premies af als beroepskost.

 • Geniet de grootste belastingvermindering van alle pensioenformules: tot 64% fiscaal voordeel.
 • Premievrijheid: je betaalt wanneer je wil en hoeveel je wil.
 • Vervangingsinkomen binnen een Sociaal VAPZ wanneer je niet kan werken door ziekte of ongeval.

Je zet geld opzij voor een extra kapitaal, dat je bij je pensionering ontvangt bovenop je wettelijke pensioen. Maar met een VAPZ doe je méér dan zorgen voor je pensioen van morgen. Je bespaart ook op je belastingen van vandaag. De betaalde premies breng je immers volledig in als beroepskost, en dat zelfs bovenop het kostenforfait. Zo bespaar je op jouw belastingen en op je sociale bijdragen, terwijl het geld in feite van jou blijft. En zeg nu zelf: je pensioen omhoog, je belastingen omlaag – dat willen we toch allemaal?

Hoe werkt het VAPZ?

Elk jaar stort je maximaal 8,17% van jouw netto belastbaar inkomen als premie in je VAPZ. Dat bedrag dikt aardig aan, zodat je bij pensionering een mooi kapitaal uitgekeerd krijgt. In de sociale VAPZ-formule kan je tot 9,40% van je beroepsinkomen storten.

De fiscus betaalt tot 2/3 van je investering terug. Je premies zijn immers 100% fiscaal aftrekbaar, waardoor je belastingen verlagen. Ook je sociale bijdragen verminderen, zodat je totale besparing zelfs kan oplopen tot 64%.

Je kiest zelf hoe vaak je stort, wanneer en hoeveel – met de fiscaal optimale premie als maximum. Sla je liever eens een jaartje over in je pensioenopbouw? Dat is geen probleem, je geniet volledige premievrijheid. Tip: hoe meer en hoe sneller je stort, hoe meer je jouw rente en winstdeling optimaliseert, en des te sterker je pensioenkapitaal aangroeit.

Kies ik voor een sociaal VAPZ of een gewoon VAPZ?2018-08-30T22:29:07+00:00

Pensioenopbouw met (extra) bescherming

Met het gewone VAPZ focus je op de essentie, namelijk: pensioenopbouw. Binnen de vastgestelde minimum- en maximumgrenzen bepaal je jaarlijks zelf wanneer en hoeveel je wenst te sparen en of je kiest voor financiële bescherming dankzij een overlijdensdekking.

Een sociaal VAPZ biedt naast de opbouw van een aanvullend pensioen nog enkele bijkomende dekkingen (solidariteitswaarborgen). Zo geniet je extra bescherming in vergelijking met een gewoon VAPZ. Denk in dit verband aan een tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust. Het sociale luik wordt gefinancierd door een afhouding van 10% van de betaalde bijdragen. De overige 90% wordt net zoals in het gewone VAPZ aangewend voor de opbouw van je persoonlijke aanvullende pensioenkapitaal.

Fiscale voordelen

Belastingvermindering gewoon VAPZ

Als gevestigde zelfstandige – wanneer je dus meer dan drie volledige kalenderjaren actief bent als zelfstandige – kun je jaarlijks tot 8,17% van het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar voordien storten voor het VAPZ. Dat bedrag kan je aftrekken als beroepskost, waardoor je minder belastingen en sociale bijdragen zal moeten betalen. De maximumpremie voor het gewone VAPZ wordt evenwel beperkt tot een absolute bovengrens van 3.187,04 euro. Als ondergrens geldt een forfaitair bedrag van 100 euro.

Belastingvermindering sociaal VAPZ

Voor een sociaal VAPZ bedraagt het bijdragepercentage maximaal 9,40%, met als absolute bovengrens van 3.666,85 euro. De fiscaal aftrekbare maximumbijdrage ligt bij een sociaal VAPZ dus 15% hoger dan bij een gewoon VAPZ, waardoor je van een nog groter fiscaal voordeel geniet. De forfaitaire ondergrens bedraagt 111,12 euro.

Het voordeel van een sociaal VAPZ is dat je ook verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

Schijnzelfstandigheid: hoe vermijd je problemen?2018-08-30T21:49:14+00:00

Heel wat bedrijven doen beroep op andere zelfstandigen voor uiteenlopende taken. Ben je echter zelfstandig op papier, maar werknemer in de realiteit? Dan loert het risico van schijnzelfstandigheid om de hoek. Maar wat zijn de precieze criteria, en hoe vermijd je schijnzelfstandigheid?

Er was een tijd dat organisaties ongeremd zelfstandigen konden inzetten als personeelsleden, en daarvoor niet op de vingers getikt werden. In sommige sectoren was schijnzelfstandigheid schering en inslag. Maar sinds 2013 bestaan er strengere regels voor de bouw, bewaking, transport en schoonmaak. Vooral als je in één van die sectoren werkt, kijk je dus maar beter uit.

Wat zijn de algemene criteria?

Stel: je werkt als zelfstandige van 9u00 tot 17u00 in een bedrijf. Ben je dan een schijnzelfstandige? Niet per se, want je moet zondigen tegen verschillende criteria tegelijk:

 • De wil om als zelfstandige te werken. Bestaat er een contract dat duidelijk maakt dat het om een zelfstandige samenwerking gaat? Of volg je (informele) afspraken van de opdrachtgever?
 • De vrijheid van het werk. Kan je zelf beslissen hoe je je werk indeelt en hoe je een opdracht afhandelt? Of beslist je opdrachtgever over je planning?
 • De vrijheid van de werktijd. Werk je wanneer je wil? Of volg je de werkuren van het bedrijf?
 • Hiërarchische controle. Spreek je af om nu en dan te overleggen over afgewerkte opdrachten? Of gaat het om regelmatige en uitgebreide rapportering en controle?

Was telkens de tweede vraag van toepassing bij jou? Dan is er wellicht sprake van schijnzelfstandigheid. Het gevolg? Een arbeidsrechtbank kan je herkwalificeren van zelfstandige naar werknemer. Vooral voor je opdrachtgever is dit een zware financiële dobber: het bedrijf zal een hoop sociale bijdragen moeten bijpassen. Maar ook voor jou kunnen de gevolgen zwaar zijn: wanneer je bijvoorbeeld de kosten van je thuiskantoor inbrengt, kunnen ook die herzien en verworpen worden. 

Speciale criteria in risicosectoren

Omdat schijnzelfstandigheid vaak voorkomt in de bouw, bewaking, transport en schoonmaak, gelden hier aparte regels. Voldoe je aan minstens 5 van deze 9 criteria, dan ben je een echte zelfstandige.

 • Je draagt zelf je financieel of economisch risico (doordat je bijvoorbeeld investeert in je zaak).
 • Je kiest zelf hoe je je financiële middelen inzet.
 • Je beslist zelf over het aankoopbeleid van je zaak.
 • Je bepaalt mee de prijzen die je hanteert.
 • Je hebt een resultaatverbintenis.
 • Je hebt de vrijheid om zelf personeel aan te werven.
 • Je stelt je bij andere partijen voor als zelfstandige en je hebt meerdere opdrachtgevers.
 • Je vergoeding hangt af van de omvang van de opdracht of het resultaat dat je ermee boekt.
 • Je werkt met je eigen bedrijfsmiddelen, zoals je werkruimte, auto, kantoormateriaal …

Hoe schijnzelfstandigheid vermijden?

Een duidelijk contract is essentieel : een samenwerkingsovereenkomst. In welke sector je ook werkt, hou rekening met de volgende zaken :

 • Maak je statuut duidelijk. Als zelfstandige mag je zelf je prijs bepalen, investeren in je zaak, personeel aanwerven en je diensten aanbieden bij meerdere opdrachtgevers. Stip in je contract ook aan dat je vrij bent in werk en werktijd, en dat hiërarchische controle ontbreekt.
 • Let op je woorden. Termen als vakantiegeld, uurroosters en groepsverzekering zijn taboe. Als zelfstandige krijg je geen gewaarborgd of maandelijks loon, maar een fee of honorarium. Probeer ook clausules zoals ‘exclusiviteit’ of ‘niet-concurrentiebeding’ te vermijden, al hangt dat vooral af van de opdrachtgever.
 • Baas over jouw materiaal. Verplaats je met je eigen wagen, gebruik je eigen laptop en investeer in eigen gereedschap.
 • Voorwaarden op je factuur. Om twijfel helemaal uit te sluiten, plaats je op je factuur de betaalvoorwaarden: de betaaltermijn, interesten bij late betalingen, een termijn om protest aan te tekenen, de bevoegde rechtbank enzovoort.
Wat is IPT?2018-08-30T22:35:26+00:00

Als zelfstandige moet je zelf zorgen voor een hoger pensioen. Daarvoor bestaan verschillende oplossingen, waarvan de ene fiscaal interessanter is dan de andere. Waarom moet je zelf zorgen voor een hoger pensioen? Dat is eenvoudig : het gemiddelde wettelijk pensioen voor een zelfstandige bedraagt slechts 850 euro. Dat bedrag volstaat niet om je levensstandaard te behouden wanneer je stopt met werken. Wellicht is het zelfs niet genoeg om de basiskosten te dekken voor je levensonderhoud.

Gelukkig bestaan er interessante oplossingen die een mouw passen aan dit probleem. Als zelfstandige kan je immers zelf bouwen aan een aanvullend pensioen, en daardoor genieten van nog andere pluspunten. Eén van deze oplossingen is de Individuele Pensioentoezegging (IPT).

Hoe gaat een IPT in zijn werk?

Elk jaar stort je een bedrag waarmee je op fiscaalvriendelijke wijze bouwt aan een aanvullend pensioen. Daarbij doet je vennootschap al het werk. Zij betaalt de premie voor je Individuele Pensioentoezegging en trekt ze als kost af in de vennootschapsbelasting. Daarom wordt de IPT wel eens vergeleken met de groepsverzekering voor een werknemer, die ook betaald wordt door de werkgever.

Jouw premie komt terecht in een tak 21-spaarverzekering, waardoor je een gewaarborgd rendement geniet. Het beleggingsrisico ligt niet bij jou, maar helemaal bij de verzekeraar.

Optimaliseer je vennootschapsbelasting met je IPT

Als aanvulling op een VAPZ kan de IPT interessante fiscale diensten bewijzen. Ook al geldt er een taks van 4,4% op de premies die je vennootschap stort, toch doe je fiscaal een prima zaak. Je trekt de premies immers af als beroepskost in de vennootschapsbelasting. Dat kan jou 20 tot 30% belastingbonus opleveren.

Demp je pensioengat met backservices

Binnen je IPT kan je backservices betalen: inhaalstortingen voor de jaren waarin je nog geen IPT had. Je mag premies storten voor maximaal tien jaar activiteit binnen de huidige onderneming en voor de tien jaar daarvoor. Zo kan je een eventueel pensioengat compleet opvullen, zolang je maar onder de 80%-grens blijft. Dit betekent dat het bedrag van je wettelijk en aanvullend pensioen samen niet hoger mag zijn dan 80% van je inkomen tijdens je actieve loopbaan.
Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?2018-08-30T22:44:47+00:00

De opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst is geen wettelijke verplichting. De statuten van de vennootschap en het wetboek van vennootschappen scheppen reeds een algemeen kader voor het beheer van je vennootschap en trachten een vangnet te bieden voor mogelijke hindernissen die jij en je medevennoten doorheen het bestaan van de vennootschap kunnen tegenkomen.

In de praktijk zijn de statuten vaak slechts een weerspiegeling van hetgeen minimum wettelijk vereist is. Bovendien zijn de statuten publiek, hetgeen niet altijd wenselijk is voor bepaalde gevoelige afspraken tussen vennoten. Het discrete karakter van de onderhandse aandeelhoudersovereenkomst biedt hier een oplossing.

Welke afspraken kan ik maken via een aandeelhoudersovereenkomst?

Zaken die veelal onvoldoende geregeld zijn in de wet of de statuten en die typisch via een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd, zijn onder andere de volgende:

Overdraagbaarheid van aandelen

 • Wat gebeurt er met de aandelen van een medevennoot wanneer deze overlijdt? Is het de bedoeling dat zijn of haar erfgenamen toetreden tot de vennootschap of is dit net niet de bedoeling?
 • Wat gebeurt er wanneer een medevennoot langdurig ziek is?
 • Wat indien een medevennoot zijn of haar aandelen wilt verkopen? Wordt bij een verkoop van aandelen tussen vennoten een specifieke vooraf vastgestelde waarderingsmethode toegepast?

Winstbestemming

 • Heb je een bepaalde dividendpolitiek voor ogen? Wens je dat er jaarlijks een bepaald dividend wordt uitgekeerd?

Bestuur

 • Heeft iedere vennoot recht op de benoeming van een zaakvoerder of bestuurder? Een zaakvoerder of bestuurder kan door de algemene vergadering ontslagen worden met een gewone meerderheid van stemmen, wens je jezelf hiertegen te beschermen?
 • Zijn er bepaalde belangrijke beslissing (‘sleutelbeslissingen’) waarvoor een bijzondere meerderheid of zelfs unanimiteit vereist is binnen het bestuursorgaan of de algemene vergadering?

Geschillenregeling

 • Wat gebeurt er wanneer er zich binnen de vennootschap op het niveau van het bestuursorgaan of de algemene vergadering een geschil voordoet, waardoor de werking van de vennootschap in het gedrang komt? Moet er in dit geval een specifieke bemiddelingsprocedure worden voorzien?

Goede afspraken, maken goede…

Indien je besluit tot het afsluiten van een aandeelhoudersovereenkomst, doe je dit best zo snel mogelijk en idealiter zelfs samen met de oprichting van de vennootschap. Het is immers altijd makkelijker om bepaalde afspraken te maken over soms gevoelige onderwerpen als de verstandhouding tussen alle medevennoten goed zit en er nog geen wrevel of discussie bestaat over bepaalde zaken.

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?2018-08-30T21:50:38+00:00

Heel wat bedrijven – waaronder ook starters – doen beroep op andere zelfstandigen voor uiteenlopende taken. Als het gaat om belangrijke opdrachten, is het zeker aangewezen om de afspraken op papier te zetten. Zo’n akkoord heet een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst. Maar hoe begin je daaraan, en wat neem je op in dergelijke overeenkomst?

Zeker als starter is zo’n samenwerking interessant. Want een zelfstandige inschakelen, valt vaak een stuk voordeliger uit dan een personeelslid aanwerven:

 • De sociale bijdragen voor personeel liggen een stuk hoger
 • Medewerkers aannemen neemt veel administratie en tijd in beslag
 • Zelfstandigen zijn flexibeler in te zetten (wanneer, waar, hoe vaak …)

Waarom een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst?

Niet in elke sector is een contract even essentieel. Toch zijn wij van mening dat het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst belangrijk is. Vooral als het gaat over grote projecten of een structurele samenwerking. Goede afspraken bieden namelijk bescherming, voorkomen misverstanden en verduidelijken de verwachtingen.

Bij vrije beroepen komen samenwerkingen op zelfstandige basis frequent voor. Een duidelijk contract is hier onontbeerlijk voor alle partijen. Dat legt onder meer vast hee de samenwerking plaatsvindt. Want partnerschappen komen in verschillende vormen:

 • Onderaanneming: bv. een vrije beroeper die een startende collega mee laat helpen in zijn praktijk. De praktijkhouder is hier de ondernemer en draagt de kosten. De medewerker is dan eerder een helper met een zelfstandig statuut.
 • Gelijkwaardige samenwerking: soms delen zelfstandigen een praktijk, maar ze kunnen ook nauwer samenwerken: cliënten delen, gemeenschappelijk materiaal aankopen, zich elk op een bepaald vlak specialiseren… Denk maar aan zelfstandige verpleegkundigen die samen een groepspraktijk vormen.

Wat staat in zo’n overeenkomst?

Een contract van twee pagina’s of een klepper van formaat met diverse voorwaarden? Alles hangt af van je sector en van de precieze vorm van de samenwerking. Elke zelfstandige samenwerkingsovereenkomst bevat echter deze essentiële bouwstenen:

 • De partijen met al hun contactgegevens. In onderaanneming gaat het dan om ‘opdrachtgever-dienstverlener’, bij gelijkwaardige samenwerking simpelweg over ‘ondergetekenden’.
 • De overeenkomst: beschrijf kort waartoe de partijen zich concreet verbinden.
 • Het statuut van zelfstandige: geef aan dat de samenwerking tussen zelfstandigen plaatsvindt, en dus niet in een verhouding werkgever-werknemer.
 • Concrete afspraken: wie doet wat, hoe en waar?
 • Vergoeding: maak duidelijke afspraken over geld. Gaat het om een uurtarief, dagprijs of projectprijs? Welke afspraken maak je rond facturatie? En wat met gemaakte kosten?
 • Duur en beëindiging: wanneer gaat het contract in en voor hoe lang? Wie kan het contract opzeggen en welke acties moeten daarvoor worden ondernomen?
 • Aansprakelijkheid: wie is verantwoordelijk voor fouten, en hoe wordt eventuele schade vergoed? Licht ook kort toe wat de gevolgen zijn als het contract niet nageleefd wordt.

Voor de relatie tussen ‘opdrachtgever-dienstverlener’ komen daar meestal nog enkele zaken bij:

 • Niet-concurrentiebeding: tijdens het contract (en eventueel daarna nog even) werkt de leverancier niet voor de concurrentie.
 • Niet-afwervingsbeding: de partijen spreken af om geen personeel (of andere partijen) van elkaar af te snoepen.
 • Confidentialiteit: de leverancier geeft geen vertrouwelijke info door aan andere partijen.
 • Eigendomsrechten: wie wordt de eigenaar van bijvoorbeeld een applicatie, een tekst of een design? Geef je alle auteursrechten uit handen of werk je met licenties?

Hoewel je met deze elementen zelf aan de slag kan om het contract op te stellen, raden we toch aan om je advocaat en/of accountant hiervoor aan te spreken.

Wat met schijnzelfstandigheid?

Soms is de grens tussen een zelfstandige en een personeelslid vaag. Als een samenwerking structureel wordt, mondt ze soms uit in een verhouding werkgever-loontrekkende. In dat geval spreken we van schijnzelfstandigheid.

Vooral in de bouw, bewaking, transport en schoonmaak is de wet hierover streng. Ook daarom is een samenwerkingsovereenkomst essentieel: zo vermijd je achterdocht bij de sociale inspectie. Elk contract moet dus verduidelijken dat twee zelfstandigen de handen in elkaar slaan. Denk: vrijheid van werk, tijd en opdrachtgevers en het ontbreken van een hiërarchie.

Wil je zeker zijn van je stuk? Lees hier de criteria van schijnzelfstandigheid en waar je moet op letten.

Wat is een niet-concurrentiebeding?2018-07-18T13:21:44+00:00

Heb je het idee voor jouw onderneming opgedaan bij een eerdere werkgever? Wordt jouw onderneming een directe concurrent van het bedrijf waarvoor jij werkte vóór je start? Kijk dan zeker uit of je geen concurrentieverbod overtreedt.

In sommige arbeidscontracten wordt een niet-concurrentiebeding opgenomen. Dergelijke clausule in de arbeidsovereenkomst verhindert dat een werknemer tijdens de tewerkstelling, na ontslag of na uitdiensttreding, met de verworven knowhow soortgelijke activiteiten uitoefent. Meestal wordt er voorzien dat dit verbod zowel geldt als loontrekkende als zelfstandige. Om geldig te zijn, moet het beding aan een aantal strikte voorwaarden beantwoorden, waarvan sommige verschillen naargelang het om een arbeidsovereenkomst voor arbeiders, bedienden of handelsvertegenwoordigers gaat. Voor de handelsvertegenwoordigers geldt er een bijzondere regeling.

Geldigheidsvoorwaarden van het niet-concurrentiebeding

Het niet-concurrentiebeding moet schriftelijk en voor iedere werknemer afzonderlijk worden vastgelegd, hetzij bij de indienstneming, hetzij later. Het concurrentieverbod vervat in het beding is slechts geldig indien het betrekking heeft op ‘soortgelijke’ activiteiten in soortgelijke ondernemingen. Een beding dat ‘iedere’ activiteit verbiedt bij een concurrent is nietig.

Bovendien is een niet-concurrentiebeding beperkt in tijd en ruimte:

 • het concurrentieverbod geldt voor maximaal 12 maanden vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst, en
 • is geografisch beperkt tot die plaatsen waar de ex-werknemer de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen, gelet op de aard van de onderneming en haar actieradius.  Het is in ieder geval beperkt tot het Belgische grondgebied.

Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden.

Gehuwd en zelfstandige, waar moet je op letten?2018-08-25T12:59:11+00:00

Zowat iedere stap in een mensenleven heeft fiscale gevolgen, zo ook samenwonen of trouwen. We gidsen je in vogelvlucht door de fiscale gevolgen van het huwelijk of het wettelijk samenwonen. Zo ben je “fiscaal” alvast klaar voor de grote sprong.

Gehuwden worden apart belast, maar krijgen een gemeenschappelijke aanslag

Als je gehuwd bent, krijg je samen met uw partner één gemeenschappelijke aanslag. Let op: dit wil niet zeggen dat je ook samen wordt belast. De door u en uw partner verschuldigde belasting wordt immers eerst apart berekend. Daarna worden de verschillende bedragen samengeteld en in één gemeenschappelijke aanslag opgenomen.

Aangezien je beiden apart belast wordt, krijg je ook ieder een belastingvrije som. De basissom is voor iedereen hetzelfde: het maakt daarbij niet uit of je gehuwd, samenwonend of alleenstaand bent. De basissom kan dan verder verhoogd worden, bv. als je kinderen ten laste hebt.

Huwelijksquotiënt: een deel van uw inkomen overhevelen naar uw echtgenoot

Je mag een deel van uw inkomen ‘overhevelen’ naar uw echtgeno(o)t(e). Dat principe noemt men het huwelijksquotiënt. Het is de ideale methode om de uiteindelijk door u verschuldigde belasting te drukken. Je zal dan immers een lager belastbaar inkomen hebben, omdat je een deel aan de ander geeft. Bij uw partner, die een deel krijgt, is dat gekregen deel natuurlijk wel belastbaar. Deze techniek is bedoeld voor koppels waarvan één van beide partners geen of slechts een laag eigen inkomen heeft. Als het niet in uw voordeel is, wordt het huwelijksquotiënt niet toegepast.

Uw echtgenoot als ‘meewerkende echtgenoot’ inschakelen in uw zelfstandige activiteit

Als zelfstandige kan je u laten bijstaan door uw echtgenoot, die daar dan een bezoldiging als meewerkende echtgenoot voor mag ontvangen. Een meewerkende echtgenoot wordt zelf ook beschouwd als een ‘zelfstandige’, met alle daarbij horende fiscale en sociale verplichtingen en rechten (bv. zelf voorafbetalingen doen, sociale zekerheidsbijdragen betalen,…).

De bezoldiging die je aan uw meewerkende echtgenoot betaalt, moet een ‘normale bezoldiging’ zijn voor de geleverde prestaties, maar wordt wel beperkt tot 30 % van uw beroepsinkomen. Als je echter kan bewijzen dat het werk dat uw helpende echtgenoot doet, ‘kennelijk’ recht geeft op een groter deel dan 30 %, mag u toch meer toekennen. Het is dan wel aan u om dat te bewijzen.

Bijzondere gevallen: jaar van huwelijk, feitelijke scheiding

Voor het jaar van het huwelijk wordt je toch nog als alleenstaande belast: je krijgt dus elk apart een eigen aanslagbiljet. Als je al eerder (ten laatste het jaar voor het huwelijk) wettelijke samenwonend was, krijg je ook voor het jaar van huwelijk al een gemeenschappelijke aanslag.

Als je feitelijk gescheiden bent,  krijg je het eerste jaar nog een gezamenlijke aanslag. Het jaar volgend op de feitelijke scheiding krijg je allebei opnieuw uw eigen aanslag.

Wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met echtgenoten

De regels voor gehuwden die hier besproken werden, gelden sinds 2005 ook voor wettelijk samenwonenden.

Voor feitelijk samenwonenden zijn er geen speciale regels. Zij worden door de fiscus gewoon als alleenstaanden beschouwd.

Blog

Stel je vraag

  Go to Top