Een sociaal secretariaat verzorgt de administratieve taken met betrekking tot het tewerkstellen van personeel en vervult alle sociale en fiscale formaliteiten. De taak van een sociaal secretariaat bestaat onder meer uit het vervullen van de diverse wettelijke verplichtingen die een werkgever heeft zoals:

  • Berekening van de lonen, vakantiegeld, eindejaarspremie en andere vergoedingen
  • Ten laste nemen van administratieve taken met betrekking tot het tewerkstellen van personeel (ziekte, arbeidsongeschiktheid, tijdskrediet, educatief verlof, brugpensioen, werkloosheid,…)
  • Aangiften naar de overheid (voorschotten RSZ, bedrijfsvoorheffing)
  • Sociale documenten (loonbrief, C4,…)

Uiteraard kan u bij een sociaal secretariaat ook terecht met vragen omtrent tewerkstelling (aanwerving, afwezigheden, ontslag,…) en personeel gerelateerd juridisch advies.

Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen doen een beroep op een sociaal secretariaat omdat dit een zeer rendabele oplossing is: dankzij de tussenkomst van een sociaal secretariaat kan de onderneming tijd, personeel en kosten uitsparen zodat zij zich kan richten op haar kernactiviteiten.


Zoek een sociaal secretariaat


Erkenning

Een door de overheid erkend sociaal secretariaat staat onder strenge controle. Deze erkenning biedt dan ook de nodige garantie op een tijdige en correcte dienstverlening.

Wat zijn de voordelen van werken met een sociaal secretariaat?

  • Betrouwbare loonberekening met aangepaste software met tijdsregistratie
  • Uitsparen van tijd, personeel en kosten van een personeelsafdeling
  • Controle van naleving van de wettelijke verplichtingen
  • Opvolgen van de sociaal-juridische actualiteit
  • Opvolging sectorale overeenkomsten