Een sociaal verzekeringsfonds de schakel tussen de overheid en de ondernemer. Zij staan samen met de overheid in voor de goede uitvoering van de wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Accountant
Zoek een sociaal verzekeringsfonds

Een sociaal verzekeringsfonds staat niet alleen in voor de correcte berekening en inning van je sociale bijdragen, maar zij kunnen je ook adviseren omtrent de sociale bescherming van jou en jouw gezin (kinderbijslag, ziekteverzekering, invaliditeitsverzekering, moederschapsbescherming, faillissementsverzekering, pensioen,…).