Je hebt boekhouders en je hebt accountants. Wie doet wat en waarvoor kies je? Het verschil is voor een buitenstaander allerminst duidelijk. We proberen hier wat klaarheid te scheppen.

Boekhouder

Een erkend boekhouder doet wat de naam zegt: hij/zij houdt de boeken bij. Dat wil zeggen: alle inkomsten en uitgaven boeken in de daarvoor voorziene (en wettelijk opgelegde) boeken. Hij kan ook de balans of jaarrekening opstellen en de belastingaangifte invullen. Om erkend zelfstandig boekhouder te zijn, moet je aangesloten zijn bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). De voorwaarden tot erkenning staan in Art 46 van de wet van 22 april 1999. Een relevante bachelor-opleiding, een stageperiode en geregelde bijscholing zijn de voornaamste.

Accountant

Een zelfstandig accountant is een deskundige die erkend is door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB), op basis van de Wet van 22 april 1999. Om erkend te kunnen worden, moet een accountant aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:

  • Een relevante bachelor of master-opleiding (bv. master in de accountancy).
  • Slagen voor een toegangsexamen.
  • Een stage van 3 jaar gevolgd hebben bij een erkend accountant en geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen na elk stagejaar.
  • Geregeld bijscholing volgen.

T.o.v. een boekhouder heeft een accountant vooral een controlerende en adviserende functie:

  • Controle en goedkeuring van boeken en jaarrekeningen.
  • Advies op het gebied van fiscaliteit, financieel beleid en kredietwaardigheid, vennootschapsrecht.
  • Afleveren van attesten en expertiseverslagen.
  • Wettelijk vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Hoe kiezen?

De verschillen tussen een boekhouder en een accountant zijn vrij subtiel. Alles wat je als zelfstandige of als KMO nodig hebt om wat betreft boekhouding en fiscaliteit wettelijk in orde te zijn, kan zowel een erkend boekhouder als een accountant je leveren.Doorgaans heeft een accountant een sterkere fiscale achtergrond en zal hij/zij je ook beter kunnen bijstaan met adviezen. In de praktijk vind je meer en meer “gemengde kantoren” waarbij zich onder vennoten en medewerkers zowel erkende boekhouders als erkende accountants bevinden. Zij verdelen onder elkaar het werk en kunnen zo het volledige plaatje bieden.

Gebundelde krachten

Zeer recent werd aangekondigd dat beide beroepsorganisaties IAB en BIBF zullen fusioneren naar één organisatie: IBA. Verwacht wordt dat de fusie van het IAB en het BIBF van kracht zal gaan in het voorjaar van 2019.

De bedoeling van de fusie is om een kader te creëren waar transparantie, synergie en efficiëntie sleutelwoorden zijn. Een pluspunt voor de huidige boekhouders en accountants, maar vooral ook voor ondernemingen en zelfstandigen. Het nieuwe instituut zal deelnemen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle beroepsstandaarden en kwaliteitscontroles.

De naam “boekhouder” zal na de fusie vervangen worden door (Tax) Accountant. De huidige “accountant” zal dan weer “Cerfitied (Tax) Accountant” of “Certified Tax Advisor” gaan heten.